Zarządzenia Kierownika Urzędu 2020

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.51.2020, Z dnia: 23.12.2020

, Zmieniana:  
W sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wołczyn oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
Załączniki:
120.51.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.12.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.50.2020, Z dnia: 22.12.2020

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dostawa autobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózku inwalidzkim"
Załączniki:
OR.120.50.2020.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.12.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.12.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.48.2020, Z dnia: 17.12.2020

, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
OR.120.48.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.47.2020, Z dnia: 09.12.2020

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Zakup usług komunalnych"
Załączniki:
OR.120.47.2020.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.12.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 09.12.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.46.2020, Z dnia: 08.12.2020

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
120.46.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.12.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.12.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.45.2020, Z dnia: 18.11.2020

, Zmieniana:  
W sprawie zimowego utrzymania dróg.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 18.11.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.11.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.44.2020, Z dnia: 17.11.2020

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr120.1.2018 Burmistrza Wołczyna z dnia 2.01.2018 roku dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 17.11.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.11.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.42.2020, Z dnia: 29.10.2020

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
120.42.2020.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 29.10.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.11.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.43.2020, Z dnia: 29.10.2020

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
120.43.2020.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 29.10.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.11.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.41.2020, Z dnia: 29.10.2020

, Zmieniana:  
zmieniające skład osobowy Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Załączniki:
OR.120.41.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 29.10.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.10.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.40.2020, Z dnia: 28.10.2020

, Zmieniana:  
w sprawie planu inwentaryzacji przeprowadzanej metodą spisu z natury na rok 2020
Załączniki:
120.40.2020.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.10.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.10.2020 , wersja 2

Numer: OR.120.39.2020, Z dnia: 21.10.2020

, Zmieniana:  
Zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania zasad funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego do standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Załączniki:
120.39.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.10.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.10.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.38.2020, Z dnia: 19.10.2020

, Zmieniana:  
W sprawie aktualizacji "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Wołczyn w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 19.10.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.10.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.37.2020, Z dnia: 12.10.2020

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie - budowa ciągu pieszo - rolkowego"
Załączniki:
120.37.2020_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 12.10.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.10.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.36.2020, Z dnia: 07.10.2020

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie wyłonienie filmiku promującego Powszechny Spis Rolny na terenie gminy Wołczyn wykonanego przez uczniów szkół podstawowych z gminy Wołczyn.
Załączniki:
120.36.2020.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.10.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.10.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony