Zarządzenia Kierownika Urzędu 2020

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: OR.120.21.2020, Z dnia: 19.05.2020, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego sołectwa Gierałcice do standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Załączniki:
120.21.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.05.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.05.2020 , wersja 1
Numer: OR.120.20.2020, Z dnia: 12.05.2020, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Załączniki:
120.20.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.05.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.05.2020 , wersja 1
Numer: OR.120.19.2020, Z dnia: 17.04.2020, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Wołczyn".
Załączniki:
120.19.2020_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.04.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.04.2020 , wersja 1
Numer: OR.120.18.2020, Z dnia: 10.03.2020, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki".
Załączniki:
120.18.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.03.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.03.2020 , wersja 1
Numer: OR.120.16.2020, Z dnia: 06.03.2020, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie ocena złożonych wniosków na dofinansowanie wymiany ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.
Załączniki:
120.16.2020.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 06.03.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.03.2020 , wersja 1
Numer: OR.120.17.2020, Z dnia: 06.03.2020, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach Małych"
Załączniki:
120.17.2020_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 06.03.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.03.2020 , wersja 1
Numer: OR.120.15.2020, Z dnia: 05.03.2020, Zmieniana:  
W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
Załączniki:
120.15.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.03.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.03.2020 , wersja 1
Numer: OR.120.14.2020, Z dnia: 03.03.2020, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny złożonych ofert o udzielenie dotacji celowej na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu.
Załączniki:
120.14.2020.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 06.03.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.03.2020 , wersja 1
Numer: OR.120.13.2020, Z dnia: 21.02.2020, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa żłobka gminnego w Wołczynie"
Załączniki:
120.13.2020_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.02.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.02.2020 , wersja 1
Numer: OR.120.12.2020, Z dnia: 10.02.2020, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2020 roku
Załączniki:
120.12.2020_skan.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.02.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.02.2020 , wersja 1
Numer: OR.120.10.2020, Z dnia: 06.02.2020, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Załączniki:
120.10.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.02.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.02.2020 , wersja 1
Numer: OR.120.11.2020, Z dnia: 06.02.2020, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Załączniki:
OR.120.11.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.02.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.02.2020 , wersja 1
Numer: OR.120.9.2020, Z dnia: 28.01.2020, Zmieniana:  
W sprawie dostosowania zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego sołectwa Gierałcice do standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych
Załączniki:
120.9.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.01.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.01.2020 , wersja 1
Numer: OR.120.8.2020, Z dnia: 24.01.2020, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczania osób odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
Załączniki:
120.8.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.01.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.01.2020 , wersja 1
Numer: OR.120.6.2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana:  
zmieniające Zarządzenie Nr OR.120.32.2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie procedur bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
Załączniki:
120.6.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.01.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.01.2020 , wersja 1
 1 2 
Początek strony