Uchwały w kadencji 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: I/1/2002, Z dnia: 19.11.2002, Zmieniana:  
Z przebiegu IV sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 5 lutego 2003r.
Załączniki:
Uchw Nr 1.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.11.2002.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.06.2003 , wersja 1
Numer: I/2/2002, Z dnia: 19.11.2002, Zmieniana:  
Z przebiegu V sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 25 lutego 2003r.
Załączniki:
Uchw Nr 2.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.11.2002.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.06.2003 , wersja 1
Numer: I/3/2002, Z dnia: 19.11.2002, Zmieniana:  
Z przebiegu VI sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 25 marca 2003r.
Załączniki:
Uchw Nr 3.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.11.2002.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.06.2003 , wersja 1
Numer: I/4/2002, Z dnia: 19.11.2002, Zmieniana:  
Z przebiegu VII sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 29 kwietnia 2003r.
Załączniki:
Uchw Nr 4.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.11.2002.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.06.2003 , wersja 1
Numer: I/5/2002, Z dnia: 19.11.2002, Zmieniana:  
Z przebiegu uroczystej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 3 maja 2003r.
Załączniki:
Uchw Nr 5.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.11.2002.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.06.2003 , wersja 1
Numer: I/6/2002, Z dnia: 19.11.2002, Zmieniana:  
Z przebiegu IX sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 26 maja 2003r.
Załączniki:
Uchw Nr 6.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.11.2002.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.06.2003 , wersja 1
Numer: II/8/2002, Z dnia: 10.12.2002, Zmieniana:  
W sprawie wysokości stawek podatków lokalnych na 2003r.
Załączniki:
uchw8.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.12.2002.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.01.2004 , wersja 1
Numer: II/10/2002, Z dnia: 10.12.2002, Zmieniana:  
W sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów.
Załączniki:
uchw10.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.12.2002.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.01.2004 , wersja 1
Numer: II/9/2002, Z dnia: 10.12.2002, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003r.
Załączniki:
uchw9.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.12.2002.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.01.2004 , wersja 1
Numer: II/14/2002, Z dnia: 10.12.2002, Zmieniana:  
W sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny.
Załączniki:
Uchw 14.doc
zal 14.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.12.2002.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.06.2003 , wersja 1
Numer: II/13/2002, Z dnia: 10.12.2002, Zmieniana:  
W sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_13.doc
regul.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.12.2002.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2003 , wersja 1
Numer: II/11/2002, Z dnia: 10.12.2002, Zmieniana:  
W sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.12.2002.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.01.2004 , wersja 1
Numer: II/12/2002, Z dnia: 10.12.2002, Zmieniana:  
Z przebiegu inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 19 listopada 2002r.
Załączniki:
Uchw Nr 12.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.12.2002.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.06.2003 , wersja 1
Numer: II/16/2002, Z dnia: 10.12.2002, Zmieniana:  
Z przebiegu III sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 30 grudnia 2002r.
Załączniki:
Uchw Nr 16.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.12.2002.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.06.2003 , wersja 1
Numer: II/15/2002, Z dnia: 10.12.2002, Zmieniana:  
Protokół z drugiego posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
Załączniki:
Uchw Nr 15.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.12.2002.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.06.2003 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 25  prawy
Początek strony