Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2024-2029

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 9/2024, Z dnia: 13.05.2024


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Wołczynie na rok szkolny 2024/2025
Załączniki:
zarz_9.pdf
Informacja wytworzona przez Kamila Tymkiewicz dnia 14.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2024 , wersja 1

Numer: 7/2024, Z dnia: 13.05.2024


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Wąsicach na rok szkolny 2024/2025
Załączniki:
zarz_7.pdf
Informacja wytworzona przez Kamila Tymkiewicz dnia 14.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2024 , wersja 1

Numer: 6/2024, Z dnia: 13.05.2024


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej na rok szkolny 2024/2025
Załączniki:
zarz_6.pdf
Informacja wytworzona przez Kamila Tymkiewicz dnia 14.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2024 , wersja 1

Numer: 5/2024, Z dnia: 13.05.2024


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Wołczynie na rok szkolny 2024/2025
Załączniki:
zarz_5.pdf
Informacja wytworzona przez Kamila Tymkiewicz dnia 14.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2024 , wersja 1

Numer: 8/2024, Z dnia: 13.05.2024


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Komorznie na rok szkolny 2024/2025
Załączniki:
zarz_8.pdf
Informacja wytworzona przez Kamila Tymkiewicz dnia 14.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2024 , wersja 1

Numer: 4/2024, Z dnia: 10.05.2024


w sprawie odwołania członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
zarz_4.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 14.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2024 , wersja 1

Numer: 2/2024, Z dnia: 10.05.2024


w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych aneksem nr 15 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Wołczynie na rok szkolny 2023/2024
Załączniki:
zarz_2.pdf
Informacja wytworzona przez Kamila Tymkiewicz dnia 14.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2024 , wersja 1

Numer: 1/2024, Z dnia: 06.05.2024


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komorznie
Załączniki:
zarz_1.pdf
Informacja wytworzona przez Kamila Tymkiewicz dnia 09.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.05.2024 , wersja 1
Początek strony