Budżet 2011

Projekt budżetu Gminy Wołczyn na 2011 rok

Zarządzenie Burmistrza Nr 620/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu gminy na 2011 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej

 pismo

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

Uchwała Nr 466/2010 RIO w Opolu w sprawie możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej  na 2011 r.

Uchwała Nr 465/2010 RIO w Opolu w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2011 r. Gminy Wołczyn

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Informacja Burmistrza o relacji z art. 243 ufp

Uchwała Nr 476/2010 RIO w Opolu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 

Uchwała Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2011 rok

Uchwała Nr 82/2011 z dnia 4 lutego 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidlowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr 83/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.

 

Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.

 Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 Załącznik nr 3

 

Uchwała Nr XII/71/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załacznik nr 3

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. - część opisowa

część tabelaryczna

Miejska i Gminna Bibliotek Publiczna im. Jakuba Kani w Wołczynie

Wołczyński Ośrodek Kultury

informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 r.

Uchwała Nr 423/2011 z dnia 9 września 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania bdżetu Gminy Wołczyn za I półrocze 2011 r.

 

Uchwała Nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Uchwała Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 

Uchwała XV/88/2011 Rady Miejskiej w  Wołczynie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wołczyn za 2011 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego ( stana na 31 grudnia 2011 r.)

Uchwała Nr 157/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r. Gminy Wołczyn

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2012
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2012. Odsłon 5925, Wersja 17drukuj
Wersja : lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Początek strony