Budżet 2023

Zarządzenie Nr 814/2022Burmistrza Wołczyna z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu gminy na 2023 rok 

Uchwała nr 379/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołczyn na 2023 rok.

Uchwała nr 380/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. Składu Orzekającego Reginanlnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołczyn na 2023 rok 

Uchwała nr 381/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wołczyn

 

Uchwała Nr XLVIII/452/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok

 

Uchwała Nr 656/2022 z dnia 12 stycznia 2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr 681/2022 z dnia 12 stycznia 2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możłiwości sfinasowania deficytu okreśłonego w uchwale budżetowej 

Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 15.11.2022
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.01.2023. Odsłon 261, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony