Zarządzenia Kierownika Urzędu 2017

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.21.2017, Z dnia: 19.06.2017

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Budowa i remonty dróg w gminie Wołczyn"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.06.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.06.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.23.2017, Z dnia: 04.08.2017

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dowożenie uczniów do szkół - zakup imiennych szkolnych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.08.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.08.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.40.2017, Z dnia: 24.11.2017

, Zmieniana:  
W sprawie powołania operatora do obsługi informatycznej wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wołczynie zarządzonych na dzień 10 grudnia 2017 roku.
Załączniki:
zarz_40.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.11.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.11.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.33.2017, Z dnia: 20.10.2017

, Zmieniana:  
zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.10.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.26.2017, Z dnia: 13.09.2017

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 5.1 Ochrona różnorodności.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.09.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.09.2017 , wersja 1

Numer: OR.0120.16.2017, Z dnia: 04.05.2017

, Zmieniana:  
zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Załączniki:
zarz_16.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.29.2017, Z dnia: 02.10.2017

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu w celu opracowania rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2018 roku
Załączniki:
zarz_29.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.10.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.10.2017 , wersja 1

Numer: OR120.27.2017, Z dnia: 28.09.2017

, Zmieniana:  
Zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2017 , wersja 1

Numer: OR.0120.10.2017, Z dnia: 11.04.2017

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 100434 O Plac Wolności w Wołczynie."
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.04.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.04.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.28.2017, Z dnia: 28.09.2017

, Zmieniana:  
Zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu dokonywania ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_28_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.46.2017, Z dnia: 20.12.2017

, Zmieniana:  
W sprawie norm zużycia paliwa dla nowego samochodu pożarniczego marki IVECO-MAGIRUS SD30 DL120-25
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 21.12.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.12.2017 , wersja 1

Numer: OR.0120.11.2017, Z dnia: 18.04.2017

, Zmieniana:  
Zmieniające regulamin wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.04.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.04.2017 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony