Zarządzenia Kierownika Urzędu 2022

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.47.2022, Z dnia: 13.10.2022

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
OR.120.47.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.10.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.10.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.46.2022, Z dnia: 29.09.2022

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina"
Załączniki:
OR.120.46.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Weronika Löschner dnia 29.09.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.45.2022, Z dnia: 15.09.2022

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu w celu opracowania rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2023 roku
Załączniki:
OR.120.45.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Aleksandra Grabowska - Przybysz dnia 15.09.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.44.2022, Z dnia: 14.09.2022

, Zmieniana:  
Zmieniające zarządzenie nr OR.120.43.2022 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostawa laptopów, tabletów i komputerów stacjonarnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem realizowana w ramach projektu grantowego - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
Załączniki:
OR.120.44.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 14.09.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2022 , wersja 2

Numer: OR.120.43.2022, Z dnia: 07.09.2022

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dostawa laptopów, tabletów i komputerów stacjonarnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem realizowana w ramach projektu grantowego - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR"
Załączniki:
OR.120.43.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 07.09.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 09.09.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.42.2022, Z dnia: 02.09.2022

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont dwóch mieszkań w Wołczynie na potrzeby migrantów z Ukrainy"
Załączniki:
OR.120.42.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Weronika Löschner dnia 02.09.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 02.09.2022 , wersja 1

Numer: Or.120.41.2022, Z dnia: 12.08.2022

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Wołczyn"
Załączniki:
OR.120.41.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 12.08.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.08.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.40.2022, Z dnia: 04.08.2022

, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie nr OR.120.35.2022 w sprawie określenia zasad zagospodarowania materiałów pochodzących z demontaż w związku z termomodernizacją budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie.
Załączniki:
OR.120.40.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 04.08.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.08.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.39.2022, Z dnia: 03.08.2022

, Zmieniana:  
W sprawie komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
OR.120.39.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.08.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.08.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.38.2022, Z dnia: 07.07.2022

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
OR.120.38.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.07.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.37.2022, Z dnia: 06.07.2022

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach"
Załączniki:
OR.120.37.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 06.07.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.36.2022, Z dnia: 04.07.2022

, Zmieniana:  
W sprawie norm zużycia paliwa dla nowego samochodu pożarniczego marki Renault Kerax będącego w wyposażeniu OSP Komorzno.
Załączniki:
OR.120.36.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Jarosław Nylec dnia 04.07.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.07.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.33.2022, Z dnia: 22.06.2022

, Zmieniana:  
W sprawie norm zużycia paliwa dla nowego samochodu pożarniczego marki Renault Premium będącego na wyposażeniu OSP Skałągi.
Załączniki:
OR.120.33.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Jarosław Nylec dnia 22.06.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.06.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.34.2022, Z dnia: 22.06.2022

, Zmieniana:  
W sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Paweł Nowak dnia 22.06.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.06.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.35.2022, Z dnia: 22.06.2022

, Zmieniana:  
W sprawie określenia zasad zagospodarowania materiałów pochodzących z demontażu w związku z termomodernizacją budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie.
Załączniki:
OR.120.35.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 22.06.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.07.2022 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony