za 2009 rok

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych w gminie Wołczyn zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. (j.t. Dz. u.
z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.).

Oświadczenia składane do dnia 30 kwietnia 2010r., według stanu na dzień 31 grudnia roku ubiegłego

Jan Leszek Wiącek - Burmistrz Wołczyna

Bogusław Adaszyński - Z-ca Burmistrza

Beata Siwak - Sekretarz Gminy 

Katarzyna Szozda - Skarbnik Gminy

Andrzej Szajniuk - Komendant Straży Miejskiej

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Grażyna Majcherska

Tadeusz Olejnik

Andrzej Maliński

Mieczysław Tymrakiewicz

Jednoosobowe Spółki z.o.o. gminy Wołczyn

Marek Mądrzycki - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie

Mariusz Pieńkowski - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie

Alicja Wypych - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie  

Instytucje Kultury

Rafał Neugebauer - Wołczyński Ośrodek Kultury

Małgorzata Pieńkowska - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie

Jednostki Organizacyjne Gminy

Agnieszka Wilczek - Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie

Ewa Pluta -  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie

Ewa Włos - Gimnazjalno - Licealny Zespół Szkół w Wołczynie

Celina Zając - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołczynie

Witold Lachowicz - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołczynie

Zbigniew Sławiński - Szkoła Podstawowa Komorzno

Eulalia Domagała - Szkoła Podstawowa w Szymonkowie

Beata Krzyształowicz - Szkoła Podstawowa w Wąsicach

Małgorzata Łacina - Szkoła Podstawowa w Skałągach

Lesław Czernik - Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej

Krystyna Bajer - Publiczne Przedszkole w Wołczynie

 

Rada Miejska w Wołczynie

Waldemar Antkowiak

Jan Bar

Jan Bartosiński

Barbara Błaszczykiewicz

Ludwik Bogdanowicz

Stanisław Bury

Jerzy Frankiewicz

Zbigniew Kotwicki

Szczepan Mały

Krystyna Mazurczak

Ryszard Nowak

Magdalena Osińska

Grzegorz Redlicki

Bogusław Włos

Adam Zarych

Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.05.2010
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 12.05.2010. Odsłon 1738, Wersja 6drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 13  prawy
Początek strony