Petycja wielokrotna

Petycja wielokrotna

Od dnia 10 lutego 2021 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej wpływają petycje w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870), zawierające postulat o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.  

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie.  

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy wynosi 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. 26.03.2021 r. Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie się liczył od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.

Sposób załatwienia petycji wielokrotnej.


 

Informacja wytworzona przez dnia 26.02.2021
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.05.2021. Odsłon 290, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony