Budżet 2017

Zarządzenie Nr 337/2016 Burmistrza Wołczyna z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023

Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2017 rok 

Uchwała Nr 557/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Wołczyn na 2017 rok

Uchwała Nr 558/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 grunia 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Wolczyn na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023

Uchwała Nr 410/2016 Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Wołczyn

 

Uchwała Nr XXVIII/181/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2013

Uchwała Nr XXVIII/182/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok

Uchwała Nr 679/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wołczyn

Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 14.11.2016
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.02.2017. Odsłon 3345, Wersja 5drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony