Projekty Uchwał 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: XXVIII/28/2016, Z dnia: 15.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023
Załączniki:
projekt_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 15.12.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVIII/28/2013, Z dnia: 18.02.2013, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2013
Załączniki:
azbest regulamin.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.02.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.02.2013 , wersja 1
Numer: XXV/25/2016, Z dnia: 20.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy
Załączniki:
nadanie nazwy ulicy.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.09.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.09.2016 , wersja 1
Numer: XXXII/32/2013, Z dnia: 04.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.06.2013 , wersja 1
Numer: XXXIII/33/2013, Z dnia: 20.06.2013, Zmieniana:  
udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumie
Załączniki:
dotacja_szum.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.06.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/35/2013, Z dnia: 18.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.09.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.09.2013 , wersja 1
Numer: XXXII/32/2017, Z dnia: 27.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 27.03.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2017 , wersja 2
Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Załączniki:
ustalenie_oplaty.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/44/2014, Z dnia: 16.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
Załączniki:
zmiany statutu zgso.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.06.2014 , wersja 1
Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1
Numer: XLI/41/2014, Z dnia: 19.03.2014, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym
Załączniki:
zakres uslug.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2014 , wersja 1
Numer: XV/15/2016, Z dnia: 19.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.01.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.01.2016 , wersja 1
Numer: XLI/41/2017, Z dnia: 14.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
regulamin_czystosci.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1
Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie
Załączniki:
statut_SP_nr_3.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXVII/37/2013, Z dnia: 19.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.11.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 34  prawy
Początek strony