Zarządzenia Kierownika Urzędu 2015

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 20/2012, Z dnia: 31.05.2012, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia .
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.07.2012 , wersja 1
Początek strony