Majątek Spółki

 

      

 

       MAJĄTEK SPÓŁKI

 

Aktywa Spółki na 31.12.2013  wynoszą  749.066,51 PLN w tym:

 

I.Rzeczowe aktywa trwałe                                                     -        218.858,95PLN 

1.Środki trwałe                                                                     -       213.140,30PLN

a)   grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)     -         69.207,65PLN

b)   budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej           -         45.988,80PLN

c)   urządzenia techniczne i maszyny                                      -         41.120,26PLN

d)   środki transportu                                                            -         56.823,59PLN

2. Środki trwałe w budowie                                                    -           5.718,65PLN

                                                                        

Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 31.03.2014
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 24.05.2017. Odsłon 5993, Wersja 16drukuj
Wersja : lewy  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  z 26  prawy
Początek strony