Aktualności

Zawiadomienie_RI.6733.3.2020
Z A W I A D O M I E N I E O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18 z późniejszymi zmianami)
więcej...
Aktualizacja: 09.09.2020 Utworzono: 09.09.2020
Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna_RI.6733.5.2020
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOŁCZYNA   Stosownie do art. 51 ust. 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j. z dnia 2020.02.24 z późniejszymi zmianami)   Burmistrz Wołczyna zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej o długości 120 metrów więcej...
Aktualizacja: 26.08.2020 Utworzono: 25.08.2020
Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna_RI.6733.7.2020
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOŁCZYNA   Stosownie do art. 51 ust. 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j. z dnia 2020.02.24 z późniejszymi zmianami)   Burmistrz Wołczyna zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej o długości 79 metrów wraz z 1 słupem oświetleniowym w miejscowości Markotów Mały   Wyżej wymieniona inwesty
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2020 Utworzono: 25.08.2020
Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna_RI.6733.6.2020
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOŁCZYNA   Stosownie do art. 51 ust. 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j. z dnia 2020.02.24 z późniejszymi zmianami)   Burmistrz Wołczyna zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej o długości 102 metrów wraz z 2 słupami oświetleniowymi w miejscowości Markotów Mały.   Wyżej wymieniona inwestycja przewidziana jest
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2020 Utworzono: 25.08.2020
Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna_RI.6733.4.2020
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOŁCZYNA   Stosownie do art. 51 ust. 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j. z dnia 2020.02.24 z późniejszymi zmianami)   Burmistrz Wołczyna zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej o długości 115 metrów więcej...
Aktualizacja: 26.08.2020 Utworzono: 25.08.2020
Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna_RI.6733.3.2020
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOŁCZYNA Stosownie do art. 51 ust. 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j. z dnia 2020.02.24 z późniejszymi zmianami)   Burmistrz Wołczyna zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej, odcinka elekt więcej...
Aktualizacja: 10.08.2020 Utworzono: 10.08.2020
METRYCZKA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA GMINY WOŁCZYN NA 2020 ROK
METRYCZKA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA GMINY WOŁCZYN NA 2020 ROK
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2020 Utworzono: 30.06.2020
Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi w 2020 roku
Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi w 2020 roku
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2020 Utworzono: 30.06.2020
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli - czerwiec 2020
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli - czerwiec 2020
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2020 Utworzono: 30.06.2020
Wyłożenie projektu zmian mpzp w miejscowości Wołczyn
Wołczyn, 09 lipca 2020 r. RI.6722.2.2019     OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice.</ <
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2020 Utworzono: 09.07.2020

archiwum... Początek strony