Aktualności

INFORMACJA w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej z budżetu Gminy Wołczyn

Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej z budżetu Gminy Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2022 Utworzono: 05.09.2022

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzeniazmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołczynie uchwały Nr XXIX/288/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice, zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym do powyższej uchwały.
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2022 Utworzono: 31.08.2022

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzeniazmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołczynie uchwały Nr XXVIII/280/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice, zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym do powyższej uchwały.
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2022 Utworzono: 31.08.2022

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzeniazmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołczynie uchwały Nr XVIII/178/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice, zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym do powyższej uchwały.
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2022 Utworzono: 31.08.2022

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzeniazmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołczynie uchwały Nr XXVIII/281/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno, zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym do powyższej uchwały.
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2022 Utworzono: 31.08.2022

Informacja o wysokości udzielonej dotacji z zakresu sportu na 2022 rok

INFORMACJA o wysokości przyznanego wsparcia finansowego na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2022 roku.
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2022 Utworzono: 23.03.2022

archiwum... Początek strony