Aktualności

Wyłożenie projektu zmian mpzp w miejscowości Wierzbica Dolna
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna.   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XVI/154/2019z dnia 18 grudnia 2019 r. i Nr XIII/131/2019 z dnia 25 września 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mi
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2020 Utworzono: 29.05.2020
Wyłożenie projektu zmian mpzp w miejscowości Rożnów
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów.   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/132/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 września 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów</s
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2020 Utworzono: 29.05.2020
Wyłożenie projektu zmian mpzp w miejscowości Komorzno
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno.   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno<s
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2020 Utworzono: 29.05.2020
Wyłożenie projektu zmian mpzp w miejscowości Krzywiczyny
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny.Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz <
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2020 Utworzono: 15.05.2020
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
Z A W I A D O M I E N I E O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO   Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18 z późniejszymi zmianami)   Z A W I A D A M I A M   o zebraniu materiałów dowodowych umożliwiających wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji <span style="color: #22 więcej...
Aktualizacja: 22.04.2020 Utworzono: 22.04.2020
Zmiana organizacji ruchu na ul. Kluczborska, Rynek, Namysłowska
W związku z nienormatywnym przejzadem ponadgabrytowym przez miejscowość Wołczyn w dniach do 23.04.2020 do 30.04.2020 na ulicach Kluczborska, Rynek, Namysłowska obowiązywać będzie tymczasowa zmiana organizacji ruchu.Szczegóły w poniższym załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2020 Utworzono: 16.04.2020
Informacja o wysokości przyznanego wsparcia finansowego na zadania publiczne z zakresu sportu na 202
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 z zakresu sportu
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2020 Utworzono: 20.03.2020
INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania trzech budynków inwentarskich dla potrzeb chowu brojlerów w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 25/55 obręb Brzezinki”
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2020 Utworzono: 18.03.2020
Informacja o złożonych ofertach na zadania publiczne z zakresu sportu na 2020 rok
Informacja o złożonych ofertach na zadania publiczne z zakresu sportu na 2020 rok
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2020 Utworzono: 10.03.2020
REKRUTACJA DO PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021
REKRUTACJA DO PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2020 Utworzono: 29.01.2020
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2020 Utworzono: 29.01.2020

archiwum... Początek strony