Aktualności

ZAWIADOMIENIE_RI.6730.20.2021

Wołczyn, dn. 02.04.2021 RI.6730.20.2021 Z A W I A D O M I E N I E O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO   Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18 z późniejszymi zmianami) Z A W I A D A M I A M o zgromadzeniu materiału dowodowego w toczącym się postępowaniu administracyjnym na wniosek GMINA WOŁCZYN, ul. Dworcowa 1 46 – 250 Wołczynw sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi na odcinku A – B od km. 0 + 000,00 do km 0 +596,50 oraz na odcinku C - D od km 0 + 000,00 do km 0 + 115,00 przewidzianej do realizacji na działkach numer 222, 572/224, 580/239, 571/224, 600/218, 569/223, 546/19 oraz 856/218 ark. m. 1w miejsc
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2021 Utworzono: 07.04.2021

Informacja o przyznanych dotacjach na realizację celu publicznego z zakresu sportu w 2021 roku

Informacja o przyznanych dotacjach na realizację celu publicznego z zakresu sportu w 2021 roku
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2021 Utworzono: 22.03.2021

LISTA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJĘ Z ZAKRESU SPORTU NA 2021 ROK

LISTA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ CELU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU SPORTU NA 2021 ROK
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2021 Utworzono: 16.03.2021

Obwieszczenie RI.6730.20.2021

O B W I E S Z C Z E N I EBURMISTRZA WOŁCZYNA Stosownie do art. 51 ust. 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j. z dnia 2020.02.24 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Wołczyna zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji<span style="font-family:
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2021 Utworzono: 10.03.2021

ZAMIAR PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĄSICACH

ZAMIAR PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĄSICACH
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2021 Utworzono: 29.01.2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2021 Utworzono: 29.01.2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2021/2022
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2021 Utworzono: 29.01.2021

archiwum... Początek strony