Aktualności

Wyłożenie projektu zmian mpzp w miejscowości Wołczyn
Wołczyn, 09 lipca 2020 r. RI.6722.2.2019     OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice.</ <
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2020 Utworzono: 09.07.2020
OGŁOSZENIE KONKURSU W CELU WYŁONIENIA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA W WOŁCZYNIE
OGŁOSZENIE KONKURSU W CELU WYŁONIENIA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA W WOŁCZYNIE
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2020 Utworzono: 06.07.2020
Ogłoszenie o naborze rachmistrz terenowy Powszechny Spis Rolny 2020
Burmistrz Wołczyna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2020 Utworzono: 15.06.2020
Wyłożenie projektu zmian mpzp w miejscowości Wierzbica Dolna
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna.   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XVI/154/2019z dnia 18 grudnia 2019 r. i Nr XIII/131/2019 z dnia 25 września 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mi
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2020 Utworzono: 29.05.2020
Wyłożenie projektu zmian mpzp w miejscowości Rożnów
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów.   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/132/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 września 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów</s
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2020 Utworzono: 29.05.2020
Wyłożenie projektu zmian mpzp w miejscowości Komorzno
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno.   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno<s
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2020 Utworzono: 29.05.2020
Wyłożenie projektu zmian mpzp w miejscowości Krzywiczyny
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny.Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz <
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2020 Utworzono: 15.05.2020
Informacja o wysokości przyznanego wsparcia finansowego na zadania publiczne z zakresu sportu na 202
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 z zakresu sportu
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2020 Utworzono: 20.03.2020
REKRUTACJA DO PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021
REKRUTACJA DO PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2020 Utworzono: 29.01.2020
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2020 Utworzono: 29.01.2020

archiwum... Początek strony