Przetargi

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum

Budowa kładki - pieszo-rolkowej w ramach zadania pn. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park P

Zamawiający, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa kładki pieszo – rolkowej” w
więcej...
Aktualizacja: 21.01.2021 Utworzono: 21.01.2021

Zakup usług komunalnych

Gmina Wołczyn informuje o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 13, ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2021 Utworzono: 19.01.2021

Dostawa autobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gmina Wołczyn informuje o unieważnieniu postępowania.
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2021 Utworzono: 19.01.2021

Kompleksowa termomodernizacja budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

Aktualizacja z dnia 18.01.2021 r. Zamawiający w załączeniu publikuje zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2021 Utworzono: 08.12.2020

Dostawa autobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zamawiajacy publikuje pytanie wykonawcy i odpowiedź zamawiającego.
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2021 Utworzono: 08.01.2021

Budowa kładki pieszo-rolkowej w ramach zadania pn. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp publikuje informację na temat złożonych ofert w postępowaniu. Treść informacji w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2021 Utworzono: 07.01.2021

Dostawa autobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zamawiający publikuje pytanie wykonawcy oraz odpowiedź. 
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2020 Utworzono: 31.12.2020

Budowa kładki - pieszo-rolkowej w ramach zadania pn. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park P

Sprostowanie zapisu w projekcie umowy.
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2020 Utworzono: 30.12.2020

„Dostawa autobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osó

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Dostawa autobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózku inwalidzkim”.
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2020 Utworzono: 28.12.2020

Budowa kładki - pieszo-rolkowej w ramach zadania pn. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park P

Gmina Wołczyn publikuje treść pytania wykonawcy oraz odpowiedż
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2020 Utworzono: 28.12.2020

Zakup usług komunalnych

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1, pkt. 12, ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

więcej...
Aktualizacja: 11.12.2020 Utworzono: 11.12.2020

Budowa kładki - pieszo-rolkowej w ramach zadania pn. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park P

Budowa kładki - pieszo-rolkowej w ramach zadania pn. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2020 Utworzono: 09.12.2020

Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie - budowa ciągu pieszo-rolkowego

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu pn. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie - budowa ciągu pieszo-rolkowego". Treść zawiadomienia w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2020 Utworzono: 04.12.2020

Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie - budowa ciągu pieszo-rolkowego

Gmina Wołczyn na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp publikuje informację na temat złożonych ofert w postępowaniu. Treść informacji w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2020 Utworzono: 13.11.2020

Budowa tężni solankowej i ogrodu halofitowego w Wołczynie

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2020 Utworzono: 02.11.2020

Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie – budowa ciągu pieszo - rolkoweg

Zmiana z dnia 2.11.2020 r.
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. Załączony został brakujący załącznik nr 7 Projekt budowlany. W związku z powyższym zamawiający przesuwa termin składania ofert n

więcej...
Aktualizacja: 02.11.2020 Utworzono: 23.10.2020

Budowa tężni solankowej i ogrodu halofitowego w Wołczynie

Gmina Wołczyn podaje informację na temat złożonych ofert w przetargu. Treść informacji zawiera załącznik.
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2020 Utworzono: 19.10.2020

Budowa tężni solankowej i ogrodu halofitowego w Wołczynie

Zapytanie do przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2020 Utworzono: 09.10.2020

Budowa tężni solankowej i ogrodu halofitowego w Wołczynie

Budowa tężni solankowej i ogrodu halofitowego w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2020 Utworzono: 30.09.2020

Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu. Treść zawiadomienia w załączniku
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2020 Utworzono: 31.08.2020

Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych publikujemy informację o złożonych ofertach.
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2020 Utworzono: 17.08.2020

Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej

Odpowiedź na pytanie
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2020 Utworzono: 07.08.2020

Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony pn. Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej. Ogłoszenie oraz inne dokumenty przetargowe w załącznikach.

więcej...
Aktualizacja: 29.07.2020 Utworzono: 29.07.2020

Rozstrzygnięcie przetargu pn. Przebudowa drogi w Rożnowie (droga na Górkę)

Gmina Wołczyn informuje o rozstrzygnięci przetargu pod nazwą Przebudowa drogi w Rożnowie (droga na Górkę). Treść rozstrzygnięcia w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2020 Utworzono: 01.07.2020

Przebudowa drogi w Rożnowie (droga na Górkę)

Aktualizacja z dnia 15.06.2020 r.
Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

więcej...
Aktualizacja: 15.06.2020 Utworzono: 29.05.2020

Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Wołczyn

Aktualizacja z dnia 28.05.2020 r.
Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Treść zawiadomienia w załączniku.

więcej...
Aktualizacja: 28.05.2020 Utworzono: 21.04.2020

Przebudowa żłobka gminnego w Wołczynie

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Treść zawiadomienia w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2020 Utworzono: 06.05.2020

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach Małych

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Treść zawiadomienia w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2020 Utworzono: 20.04.2020

Przebudowa żłobka gminnego w Wołczynie

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2020 Utworzono: 15.04.2020

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach Małych

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2020 Utworzono: 03.04.2020

Przebudowa żłobka gminnego w Wołczynie

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.


więcej...
Aktualizacja: 03.04.2020 Utworzono: 03.04.2020

Przebudowa żłobka gminnego w Wołczynie

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony np. Przebudowa żłobka gminnego w Wołczynie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załącznikach.
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2020 Utworzono: 23.03.2020

Przebudowa żłobka gminnego w Wołczynie

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawców.
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2020 Utworzono: 01.04.2020

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach Małych

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zamawiający informuje, że w trosce o Wykonawców oraz członków komisji przetargowej,
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2020 Utworzono: 31.03.2020

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach Małych

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.


więcej...
Aktualizacja: 30.03.2020 Utworzono: 30.03.2020

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach Małych

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony. Ogłoszenie oraz inne dokumenty przetargowe w załącznikach.
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2020 Utworzono: 19.03.2020

Zakup Usług Komunalnych

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia. Treść zawiadomienia zawiera załącznik.
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2020 Utworzono: 14.01.2020

Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp

Gmina Wołczyn zawiadamia o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
W załączeniu treść zawiadomienia.

więcej...
Aktualizacja: 16.12.2019 Utworzono: 16.12.2019

Udzielenie kredytu długoterminowego

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Treść zawiadomienia w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2019 Utworzono: 18.10.2019

Udzielenie kredytu długoterminowego

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2019 Utworzono: 08.10.2019

Remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Fabryczna w Wołczynie

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2019 Utworzono: 03.10.2019

Udzielenie kredytu długoterminowego

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2019 Utworzono: 27.09.2019

Udzielenie kredytu długoterminowego

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie w formie formularza klienta.
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2019 Utworzono: 20.09.2019

Udzielenie kredytu długoterminowego

Zamawiajcy w załączeniu publikuje sporstowanie do SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2019 Utworzono: 20.09.2019

Udzielenie kredytu długoterminowego

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści:
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2019 Utworzono: 19.09.2019

Remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnychul. Fabryczna w Wołczynie

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony. Ogłoszenie oraz inne dokumenty przetargowe w załącznikach.
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2019 Utworzono: 18.09.2019

Udzielenie kredytu długoterminowego

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego".
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2019 Utworzono: 17.09.2019

Budowa ścieżki rowerowej Wołczyn – Gierałcice – Wąsice – Brynica - Wołczyn oraz parkingów Park & Rid

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty. Treść zawadomienia w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2019 Utworzono: 30.08.2019

Burmistrz Wołczyna Ogłasza przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości, położonych w Wołczynie, wolnych od obciążeń i zobowiązań .
Przetarg, na każdą nieruchomość oddzielnie, odbędzie się w dniu 4 października 2019 roku :

więcej...
Aktualizacja: 29.08.2019 Utworzono: 29.08.2019

Adaptacja budynku szkoły przy ul. Sienkiewica 4 w Wołczynie

Gmina Wołczyn informuje o rozstrzgnięciu przetargu i wyborze oferty. Treść zawiadomienia w załączniku
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2019 Utworzono: 29.08.2019

Utworzenie otwartych stref aktywności w Wołczynie i Wąsicach

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Treść zawiadomienia w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2019 Utworzono: 27.08.2019

Adaptacja budynku szkoły przy ul. Sienkiewica 4 w Wołczynie

Informacja o złożonych ofertach na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Pzp.
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2019 Utworzono: 20.08.2019

Utworzenie otwartych stref aktywności w Wołczynie i Wąsicach

Gmina Wołczyn przekazuje na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Pzp informację ta temat złożonych ofert w postępowaniu. Treść informacji w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2019 Utworzono: 16.08.2019

Budowa ścieżki rowerowej Wołczyn – Gierałcice – Wąsice – Brynica - Wołczyn oraz parkingów Park & Rid

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Gmina Wołczyn składa informację dotyczącą ofert złożonych w przetargu w dniu 13.08.3019 r. Treść informacji zawiera załacznik.
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2019 Utworzono: 13.08.2019

Adaptacja budynku szkoły przy ul. Sienkiewica 4 w Wołczynie

Gmina Wołczyn przedstawia odpowiedź nr 2 na pytania od wykonawcy. Treść odpowiedzi w załaczniku.l
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2019 Utworzono: 12.08.2019

Adaptacja budynku szkoły przy ul. Sienkiewica 4 w Wołczynie

Gmina Wołczyn publikuje w załączniku pytania i odpowiedź jakie wpłynęły do zamawiającego w przedmiotopwym postępowaniu.
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2019 Utworzono: 05.08.2019

Budowa ścieżki rowerowej Wołczyn – Gierałcice – Wąsice – Brynica - Wołczyn oraz parkingów Park & Rid

Zawiadamiamy, że w ogłoszeniu o przetargu podano niewłaściwą godzinę otwarcia ofert. Jest godzina 13:00 a powinno być 12:10. Pozostałe zapisy pozostają w mocy.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w załaczniku.
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2019 Utworzono: 01.08.2019

Budowa ścieżki rowerowej Wołczyn – Gierałcice – Wąsice – Brynica - Wołczyn oraz parkingów Park & Rid

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg pn.: Budowa ścieżki rowerowej Wołczyn – Gierałcice – Wąsice – Brynica - Wołczyn oraz parkingów Park & Ride i Bike & Ride”
Przetarg dodatkowo został wcześniej opublikowany w Dzienni

więcej...
Aktualizacja: 30.07.2019 Utworzono: 30.07.2019

Utworzenie otwartych stref aktywności w Wołczynie i Wąsicach

Gmina wołczyn ogłasza postepowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych pod nazwą Utworzenie otwartych stref aktywności w Wołczynie i Wąsicach. Specyfikacja stotnych warunków zamówienia i pozostałe dokumenty przedstawiono w załą
więcej...
Aktualizacja: 29.07.2019 Utworzono: 29.07.2019

Adaptacja budynku szkoły przy ul. Sienkiewicza 4 na przedszkole

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Adaptacja budynku szkoły przy ul. Sienkiewicza 4 na przedszkole”. Treść ogłoszenia i specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załącznikach.
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2019 Utworzono: 25.07.2019

Adaptacja budynku szkoły przy ul. Sienkiewicza 4 na przedszkole

Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W załączniku treść rozstrzygnięcia przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2019 Utworzono: 24.07.2019

Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Wołczyn

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn. Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Wołczyn.


więcej...
Aktualizacja: 24.07.2019 Utworzono: 24.07.2019

Adaptacja budynku szkoły przy ul. Sienkiewicza 4 na przedszkole

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2019 Utworzono: 12.07.2019

Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Wołczyn

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2019 Utworzono: 03.07.2019

Adaptacja budynku szkoły przy ul. Sienkiewicza 4 na przedszkole

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Adaptacja budynku szkoły przy ul. Sienkiewicza 4 na przedszkole”. Treść ogłoszenia i specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załącznikach.
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2019 Utworzono: 26.06.2019

Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Wołczyn

Odpowiedż na pytanie o raz zmiana terminu składania ofert. W załaczeniu tekst odpowiedzi
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2019 Utworzono: 26.06.2019

Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Wołczyn

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Wołczyn”. Treść ogłoszenia i specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załącznikach.
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2019 Utworzono: 14.06.2019

Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Wołczyn

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn. Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Wołczyn.

więcej...
Aktualizacja: 07.06.2019 Utworzono: 07.06.2019

Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Wołczyn

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dla postępowania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Wołczyn”.

więcej...
Aktualizacja: 21.05.2019 Utworzono: 21.05.2019

Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Wołczyn - zmiana

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. Omyłkowo nie załączono w całości przedmiaru robót dot. zadania nr 1 „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe – Szymonków”. P
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2019 Utworzono: 07.05.2019

Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Wołczyn

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Wołczyn”. Treść ogłoszenia i specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załącznikach.
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2019 Utworzono: 02.05.2019

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej oraz remizy OSP w Komorznie

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej oraz remizy OSP w Komorznie.

więcej...
Aktualizacja: 24.04.2019 Utworzono: 24.04.2019

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej oraz remizy OSP w Komorznie

Gmina Wołczyn zgodnie z art. 86 ust. 5 publikuje informację o złożonych ofertach
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 28.03.2019

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej oraz remizy OSP w Komorznie

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej oraz remizy OSP w Komorznie”. Treść ogłoszenia i specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załącznikach.
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2019 Utworzono: 08.03.2019

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej oraz remizy OSP w Komorznie

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2019 Utworzono: 20.03.2019

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 13 ustawy Pzp

Gmina Wołczyn zawiadomia o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 13 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2019 Utworzono: 22.01.2019

„Budowa tężni solankowej i ogrodu halofitowego w Wołczynie”

Gmina Wołczyn informuje o unieważnieniu przetargu pn. „Budowa tężni solankowej i ogrodu halofitowego w Wołczynie”.
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2018 Utworzono: 05.12.2018

Udzielenie kredytu długoterminowego

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 500 000 zł

Treść rozstrzygnięcia w załączniku.

więcej...
Aktualizacja: 29.11.2018 Utworzono: 29.11.2018

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500 000 zł”.

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dla postępowania pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500 000 zł”.

więcej...
Aktualizacja: 22.11.2018 Utworzono: 22.11.2018

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500 000 zł”

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500 000 zł”.
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2018 Utworzono: 08.11.2018

„Budowa tężni solankowej i ogrodu halofitowego w Wołczynie”

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa tężni solankowej i ogrodu halofitowego w Wołczynie”. Treść ogłoszenia i specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załącznikach.
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2018 Utworzono: 18.10.2018

Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp

Gmina Wołczyn zawiadamia o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
W załączeniu treść zawiadomienia.

więcej...
Aktualizacja: 17.10.2018 Utworzono: 17.10.2018

„Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie (etap II)”

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn. „Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie (etap II)”. Wyniki przetargu w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2018 Utworzono: 24.09.2018

„Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie (etap II)”

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dla postępowania pn. „Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie (etap II)”.

więcej...
Aktualizacja: 04.09.2018 Utworzono: 04.09.2018

Remont ul. Stalmacha w Wołczynie

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu na Remont ul. Stalmacha w Wołczynie. Wyniki przetargu w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2018 Utworzono: 28.08.2018

„Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie (etap II)”

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie (etap II)”. Treść ogłoszenia i specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załącznikach.
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2018 Utworzono: 17.08.2018

Remont ul. Stalmacha w Wołczynie

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dla postępowania pn. „Remont ul. Stalmacha w Wołczynie”.
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2018 Utworzono: 13.08.2018

Remont ul. Stalmacha w Wołczynie

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony na Remont ul. Stalmacha w Kluczborku.Treść ogłoszenia i specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załącznikach
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2018 Utworzono: 26.07.2018

Rozbudowa budynku przedszkola na cele żłobka w Wołczynie

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu na Rozbudowę przedszkola na cele żłobka w Wołczynie. Wyniki przetargu zawiera załcznik.
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2018 Utworzono: 20.07.2018

Udzielenie kredytu długoterminowego

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu pn. Udzielenie kredytu długo terminowego. Wyniki przetargu zawiera załącznik
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018

„Udzielenie kredytu długoterminowego”

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dla postępowania pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego”.

więcej...
Aktualizacja: 12.07.2018 Utworzono: 12.07.2018

„Udzielenie kredytu długoterminowego”

Zamawiający w odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego" odpowiada:
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2018 Utworzono: 04.07.2018

„Rozbudowa przedszkola na cele żłobka w Wołczynie”

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2018 Utworzono: 03.07.2018

„Udzielenie kredytu długoterminowego”

Zamawiający w odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego" informuje, że: 


więcej...
Aktualizacja: 03.07.2018 Utworzono: 03.07.2018

„Remonty dróg na terenie gminy Wołczyn”

Gmina Wołczyn informuje o rozstrzygnięciu przetargu pn. „Remonty dróg na terenie gminy Wołczyn”,dokonaniu wyboru wykonawcy dla części nr 1, 2 i 3 oraz unieważnieniu części nr 4. Treść rozstrzygnięcia przedstawiono w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2018 Utworzono: 02.07.2018

„Udzielenie kredytu długoterminowego”

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego”.
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2018 Utworzono: 29.06.2018

„Rozbudowa przedszkola na cele żłobka w Wołczynie”

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa przedszkola na cele żłobka w Wołczynie”.
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 18.06.2018

„Remonty dróg na terenie gminy Wołczyn”

Gmina Wołczyn w załaczniku publikuje informację o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2018 Utworzono: 15.06.2018

Rozbudowa budynku przedszkola na cele żłobka w Wołczynie

Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W załaczniku tekst rozstrzygnięcia przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2018 Utworzono: 13.06.2018

„Remonty dróg na terenie gminy Wołczyn”

Zgodnie z wcześniejszym postanowieniem Gmina Wołczyn publikuje przedmiar zamienny dla zadania nr 4, który staje się obowiązujący. Przedmiar zamieszczony przy ogłoszeniu o zamówieniu traci ważność. Z powodu zamiany przedmiarów Zamawiaj
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2018 Utworzono: 11.06.2018

„Remonty dróg na terenie gminy Wołczyn” - ogłoszenie o zmianie

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. Zmiana dotyczy terminu składania ofert oraz terminu zakończenia robót budowlanych.
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2018 Utworzono: 07.06.2018

Budowa ścieżki rowerowej Wołczyn – Gierałcice – Wąsice – Brynica - Wołczyn oraz parkingów Park & Rid

Gmina Wołczyn zawiadamia o unieważnieniu przetargu pn.  "Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów "park & ride" oraz "bike & ride" Wołczyn - Gierałcice - Wąsice".
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2018 Utworzono: 05.06.2018

Budowa ścieżki rowerowej Wołczyn – Gierałcice – Wąsice – Brynica - Wołczyn oraz parkingów Park & Rid

Informacja o złozonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w załaczniku
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2018 Utworzono: 30.05.2018

Rozbudowa przedszkola na cele żłobka w Wołczynie

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na temat treści złożonych ofert w przetargu pn. „Rozbudowa przedszkola na cele żłobka w Wołczynie”.

więcej...
Aktualizacja: 25.05.2018 Utworzono: 25.05.2018

Ogłoszenie o przetargu pn. „Remonty dróg na terenie gminy Wołczyn”

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn „Remonty dróg na terenie gminy Wołczyn”.
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2018 Utworzono: 25.05.2018

Ogłoszenie o przetargu „Rozbudowa przedszkola na cele żłobka w Wołczynie”

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa przedszkola na cele żłobka w Wołczynie”.
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2018 Utworzono: 10.05.2018

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wołczynie

Gmina Wołczyn informuje, że w treści zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu wystapił błąd. W załączeniu treść sprostowania.
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2018 Utworzono: 27.04.2018

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wołczynie

Gmina Wołczyn informuje o rozstrzygnięciu przetargu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wołczynie " i dokonaniu wyboru wykonawcy. Treść rozstrzygnięcia przedstawiono w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2018 Utworzono: 26.04.2018

Budowa ścieżki rowerowej Wołczyn – Gierałcice – Wąsice – Brynica - Wołczyn oraz parkingów Park & Rid

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej Wołczyn – Gierałcice – Wąsice – Brynica - Wołczyn oraz parkingów Park & Ride i Bike & Ride.
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2018 Utworzono: 13.04.2018

Teromomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wołczynie

Gmina Wołczyn podaje w załączniku informację z otwarcia ofert, które miało miejsce 11.04.2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2018 Utworzono: 12.04.2018

Teromomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wołczynie

W załacznikach przedstawiono odpowiedzi na pytania oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2018 Utworzono: 05.04.2018

Budowa i przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Wołczynie

Gmina Wołczyn informuje o rozstrzygnięciu przetargu pn. „Budowa i przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Wołczynie" i dokonaniu wyboru wykonawcy. Treść rozstrzygnięcia przedstawiono w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2018 Utworzono: 23.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Wołczynie”
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2018 Utworzono: 22.03.2018

Budowa i przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Wołczynie

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp na temat treści złożonych ofert w przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 12.03.2018 Utworzono: 12.03.2018

Informacja dot. Budowa i przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Wołczynie

Gmina Wołczyn informuje, że oferty należy składać do 9 marca 2018r. do godz. 12:00. Podany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin jest błędny. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2018 Utworzono: 05.03.2018

Zawiadomienie o zmianie ogloszenia o zamówieniu pn. Budowa i przebudowa dróg na osiedlu domów jednor

Gmina Wołczyn zawiadamia, że dokonano modyfikacji zamówienia w zakresie zadania nr 1 Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie I etap. Zamawiający zrezygnował z budowy ścieżki rowerowej. Z tego względu dokonano zmiany w przedmiarze r
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2018 Utworzono: 01.03.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - DNI WOŁCZYNA 2018

Wołczyn, 21.02.2018 r.    ROZSTRZYGNIĘCIE  ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ DNI WOŁCZYNA 2018   W dniu 21 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego Komisja dokonała otwarcia o
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2018 Utworzono: 21.02.2018

Budowa i przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Wołczynie

Budowa i przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Wołczynie
Ogłoszenie o przetargu i pozostałe dokumenty w załącznikach

więcej...
Aktualizacja: 20.02.2018 Utworzono: 20.02.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Gmina Wołczyn zawiadamia o unieważnieniu przetargu pn. „Budowa ponadregionalnego centrum spotkań – Park Przyjaźni w Wołczynie. Etap III – Budowa ciągu pieszo-rolkowego”.
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2018 Utworzono: 07.02.2018

„Budowa ponadregionalnego centrum spotkań – Park Przyjaźni w Wołczynie"

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację na temat treści złożonych ofert w przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2018 Utworzono: 07.02.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

„Budowa ponadregionalnego centrum spotkań – Park Przyjaźni w Wołczynie. Etap III – Budowa ciągu pieszo-rolkowego”
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2018 Utworzono: 19.01.2018

Burmistrz Wołczyna

Ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie Gminy Wołczyn wolnych od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg, na każdą nieruchomość oddzielnie, odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 roku.
Pierwszy przetarg z dnia 8.0

więcej...
Aktualizacja: 18.01.2018 Utworzono: 18.01.2018

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 13 ustawy Pzp

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 13 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2018 Utworzono: 08.01.2018

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 13 ustawy Pzp

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 13 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
 

więcej...
Aktualizacja: 29.12.2017 Utworzono: 29.12.2017

Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp

Gmina Wołczyn zawiadamia o zamiarze zawarcia umowy.
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2017 Utworzono: 14.12.2017

Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp

Gmina Wołczyn zawiadamia o zamiarze zawarcia umowy.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2017 Utworzono: 29.11.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Wołczyn informuje o rozstrzygnięciu przetargu pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł" i wyborze oferty. Treść rozstrzygnięcia przedstawiono w załączniku. 
więcej...
Aktualizacja: 06.10.2017 Utworzono: 06.10.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Gmina Wołczyn zawiadamia o unieważnieniu przetargu pn. „Budowa ponadregionalnego centrum spotkań – Park Przyjaźni w Wołczynie. Etap III – Budowa ciągu pieszo-rolkowego”.
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2017 Utworzono: 04.10.2017

„Budowa ponadregionalnego centrum spotkań – Park Przyjaźni w Wołczynie"

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację na temat treści złożonych ofert w przetargu pn. „Budowa ponadregionalnego centrum spotkań – Park Przyjaźni w Wołczynie. Etap III – Budowa ciągu pieszo-rolkowego”
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2017 Utworzono: 02.10.2017

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł”

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację na temat treści złożonych ofert w przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2017 Utworzono: 02.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu - odpowiedź na wniosek Wykonawcy

 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł”,
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2017 Utworzono: 27.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł”,
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2017 Utworzono: 21.09.2017

Ogłoszenie o zmianie zamówienia „Budowa ponadregionalnego centrum spotkań – Park Przyjaźni w Wołczyn

„Budowa ponadregionalnego centrum spotkań – Park Przyjaźni w Wołczynie. Etap III – Budowa ciągu pieszo-rolkowego”
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2017 Utworzono: 14.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

„Budowa ponadregionalnego centrum spotkań – Park Przyjaźni w Wołczynie. Etap III – Budowa ciągu pieszo-rolkowego”
więcej...
Aktualizacja: 11.09.2017 Utworzono: 11.09.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2017 Utworzono: 29.08.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2017 Utworzono: 24.08.2017

Informacja na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Pzp dot. zamówienia publicznego p.n. „Dowożenie uczn

Informacja na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Pzp
dot. zamówienia publicznego p.n.
 
„Dowożenie uczniów do szkół – zakup imiennych szkolnych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017”

więcej...
Aktualizacja: 18.08.2017 Utworzono: 18.08.2017

Zapytanie ofertowe pn. Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018

Zapytanie ofertowe pn. Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2017 Utworzono: 09.08.2017

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - ZAKUP IMIENNYCH SZKOLNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017

Dowożenie uczniów do szkół - zakup imiennych szkolnych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2017 Utworzono: 11.08.2017

Budowa i remonty dróg w gminie Wołczyn

Gmina Wołczyn informuje o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty. Treść rozstrzygnięcia przedstawiono w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2017 Utworzono: 26.07.2017

Budowa i remonty dróg w gminie Wołczyn

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację na temat treści złożonych ofert w przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 11.07.2017

Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu cenowym

Gmina Wołczyn ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn zaprasza do składania ofert na: dostawę fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej (traktorek) przeznaczonej do koszenia trawników
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2017 Utworzono: 07.07.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa i remonty dróg w gminie Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2017 Utworzono: 21.06.2017

Przebudowa drogi gminnej nr 100434 O Plac Wolności w Wołczynie

Gmina Wołczyn informuje o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty. Treść rozstrzygnięcia przedstawiono w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2017 Utworzono: 05.06.2017

Przebudowa drogi gminnej nr 100434 O Plac Wolności w Wołczynie

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację na temat treści złożonych ofert w przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2017 Utworzono: 17.05.2017

Ogłoszenie o przetargu

Przebudowa drogi gminnej nr 100434 O Plac Wolności w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2017 Utworzono: 27.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej m. Krzywiczyny"
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2017 Utworzono: 10.02.2017

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości gminy Wołczym

Gmina Wołczyn informuje o rozstrzygmięciu przetargu i wyborze oferty. Treść rozstrzygnięcia przedstawiono w załączniku
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2017 Utworzono: 20.01.2017

Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie - II etap

Gmina Wołczyn informuje o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty. Rozstrzygnięcie przedstawiono w załaczniku.
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2017 Utworzono: 20.01.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Wołczyna
 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Gminie Wołczyn, wolnych
od obciążeń i zobowiązań .
Przetarg , na każdą nieruchomość oddzielnie , odbędzie się w dniu 9 lut

więcej...
Aktualizacja: 05.01.2017 Utworzono: 05.01.2017

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości gminy Wołczym

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje Informacja na temat treści złożonych ofert w przetargu
więcej...
Aktualizacja: 02.01.2017 Utworzono: 02.01.2017

Informacja na temat treści złożonych ofert

Informacja na temat treści złożonych ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2016 Utworzono: 13.12.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie – II etap
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2016 Utworzono: 25.11.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, w gminie Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2016 Utworzono: 14.11.2016

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY „Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć oraz organizacji wyjazdów edukacyjnych wraz z dostawą pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoły podstawowe
więcej...
Aktualizacja: 21.10.2016 Utworzono: 21.10.2016

Informacja na temat treści złozonych ofert

Ppostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pnświadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć oraz organizacji wyjazdów edukacyjnych wraz z dostawą pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoły podstawowe w G
więcej...
Aktualizacja: 14.10.2016 Utworzono: 14.10.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć oraz organizacji wyjazdów edukacyjnych wraz z dostawą pomocy dydaktycznych
więcej...
Aktualizacja: 06.10.2016 Utworzono: 04.10.2016

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego autodrabina Magirus 170D

Działąjąc na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2013 roku, poz. 594, ze zm.) informuję, że Gmina Wołczyn przeznacza do sprzedaży zbędny składnik majątku ruchomego.
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2016 Utworzono: 12.09.2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2016 Utworzono: 23.08.2016

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2016 Utworzono: 17.08.2016

Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/17

1. Opis przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest wykonywanie przewozów wychowanków oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i uczniów Publicznego Gimnazjum w Wołczynie, ich
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2016 Utworzono: 04.08.2016

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i dokonania wyboru wykonawcy zadania Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z działki nr 3/1 w Wołczynie 
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2016 Utworzono: 03.08.2016

Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z działki nr 3/1 w Wołczynie

W załączniku Odpowiedź na pytanie
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2016 Utworzono: 28.07.2016

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usunięcie

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z działki nr 3/1 w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2016 Utworzono: 25.07.2016

Odpowiedzi na pytania do przetargu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnyc

Odpowiedzi na pytania do przetargu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2016 Utworzono: 22.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2016 Utworzono: 12.07.2016

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach

więcej...
Aktualizacja: 15.06.2016 Utworzono: 15.06.2016

Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa drogi dojazdowej do

W załączniku protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach"
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2016 Utworzono: 31.05.2016

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY Budowa ponadregionalnego centrum spotkań – Park Przyjaźni w Wołczynie” Etap I – budowa alejki wraz z oświetleniem
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2016 Utworzono: 31.05.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w B
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2016 Utworzono: 12.05.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa ponadregionalnego centrum spotkań – Park Przyjaźni w Wołczynie. Etap I – budowa alejki wraz z oświetleniem.
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2016 Utworzono: 25.04.2016

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Budowa drogi ul. Polna w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2016 Utworzono: 15.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa drogi ul. Polna w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2016 Utworzono: 15.02.2016

Informacja o unieważnieniu przetargu

Burmistrz Wołczyna informuje o odwołaniu ogłoszonego na dzień   14 stycznia 2016 roku o godz. 11oo   pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażnieruchomości niezabudowanej położonej w Skałągach Gmina Wołczyn, , oznaczonej ja
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2016 Utworzono: 13.01.2016

Zamiar bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie regulacji wynikających art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporci

więcej...
Aktualizacja: 30.12.2015 Utworzono: 30.12.2015

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn”  
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2015 Utworzono: 16.12.2015

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY „Remont drogi wraz z budową oświetlenia na osiedlu w Rożnowie” 

więcej...
Aktualizacja: 06.11.2015 Utworzono: 06.11.2015

Ogłoszenie o przetargu

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn 
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2015 Utworzono: 02.11.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno-przemysłowych w miejscowości Gierałcice – etap II
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2015 Utworzono: 23.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont drogi wraz budową oświetlenia na osiedlu w Rożnowie”
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2015 Utworzono: 20.10.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Remont drogi ul. K. Miarki w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2015 Utworzono: 08.10.2015

Ogłoszenie o przetargu

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno-przemysłowych w miejscowości Gierałcice – etap II”.
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2015 Utworzono: 07.10.2015

Remont drogi ul. K. Miarki w Wołczynie

Na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont drogi ul. K. Miarki w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2015 Utworzono: 18.09.2015

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i dokonania wyboru wykonawcy zadania pn. Dowożenie uczniów do szkół – zakup imiennych szkolnych biletó
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2015 Utworzono: 21.08.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dowożenie uczniów do szkół – zakup imiennych szkolnych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2015 Utworzono: 05.08.2015

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY "Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno-przemysłowych w miejscowości Gierałcice – etap I"
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2015 Utworzono: 23.07.2015

Burmistrz Wołczyna ogłasza przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, położonych w Wołczynie i Duczowie Małym ,wolnych od obciążeń i zobowiązań.
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2015 Utworzono: 23.07.2015

Ważna informacja dotycząca przetargu

Ważna informacja dotycząca przetargu pn. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno-przemysłowych w miejscowości Gierałcice – etap I.
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2015 Utworzono: 07.07.2015

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY   „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych – Etap II.”  
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2015 Utworzono: 01.07.2015

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów r

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymonkowie”
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2015 Utworzono: 30.06.2015

Ogłoszenie o przetargu

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno-przemysłowych w miejscowości Gierałcice – etap I”
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2015 Utworzono: 30.06.2015

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY
„Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie”

więcej...
Aktualizacja: 15.06.2015 Utworzono: 15.06.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymonkowie
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2015 Utworzono: 03.06.2015

Odpowiedzi na pytania Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomie

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych – II etap
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2015 Utworzono: 03.06.2015

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 450 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2015 Utworzono: 01.06.2015

Ważna informacja dotycząca przetargu

Ważna informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na: Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2015 Utworzono: 30.05.2015

Odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA
dotyczy:
przetargu nieograniczonego na: Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie

więcej...
Aktualizacja: 29.05.2015 Utworzono: 29.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 oraz późniejsze zmiany.) Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczynie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udziel

więcej...
Aktualizacja: 28.05.2015 Utworzono: 28.05.2015

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymonkowie
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2015 Utworzono: 27.05.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych – II etap
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2015 Utworzono: 19.05.2015

Odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia

dotyczące przetargu pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 450 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy.
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2015 Utworzono: 11.05.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymonkowie.
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2015 Utworzono: 08.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 450 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy.
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2015 Utworzono: 05.05.2015

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ulicy Sienkiewicza 5
w Wołczynie

więcej...
Aktualizacja: 20.04.2015 Utworzono: 20.04.2015

Ważna informacja dotycząca przetargu

Budowa instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2015 Utworzono: 01.04.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2015 Utworzono: 31.03.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2015 Utworzono: 25.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2015 Utworzono: 04.03.2015

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2014 Utworzono: 06.11.2014

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy
więcej...
Aktualizacja: 24.10.2014 Utworzono: 24.10.2014

Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu pn.

Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w Wołczynie.
więcej...
Aktualizacja: 22.10.2014 Utworzono: 22.10.2014

Odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia

dotyczące przetargu pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy.
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2014 Utworzono: 20.10.2014

Zmiana terminu składania ofert

Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w Wołczynie.
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2014 Utworzono: 20.10.2014

Ważna informacja dotycząca przetargu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2014 Utworzono: 15.10.2014

Ogłoszenie o przetargu

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy
więcej...
Aktualizacja: 14.10.2014 Utworzono: 14.10.2014

Burmistrz Wołczyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, położonych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej, wolnych od obciążeń i zobowiązań.
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2014 Utworzono: 09.10.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w Wołczynie.
więcej...
Aktualizacja: 06.10.2014 Utworzono: 06.10.2014

Wyjaśnienia dotyczące przetargu pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki”.


więcej...
Aktualizacja: 01.10.2014 Utworzono: 01.10.2014

Wyjaśnienia dotyczące przetargu pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki”.
więcej...
Aktualizacja: 01.10.2014 Utworzono: 01.10.2014

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych, etap I – Docieplanie ścian oraz Remont świetlicy wiejskiej w
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2014 Utworzono: 30.09.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 oraz późniejsze zmiany) zawiadamiam o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Br
więcej...
Aktualizacja: 15.09.2014 Utworzono: 15.09.2014

Wyjaśnienie dotyczące przetargu

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych, etap I – Docieplanie ścian oraz Remont świetlicy wiejskiej w Komorznie.
więcej...
Aktualizacja: 02.09.2014 Utworzono: 02.09.2014

Burmistrz Wołczyna

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Gminie Wołczyn, wolnych
od obciążeń i zobowiązań .

więcej...
Aktualizacja: 28.08.2014 Utworzono: 28.08.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych, etap I – Docieplanie ścian oraz Remont świetlicy wiejskiej w
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2014 Utworzono: 25.08.2014

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Odbudowa mostu na rzece Kluczborska Struga w Markotowie Dużym
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2014 Utworzono: 21.08.2014

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Remont i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy oraz Remont drogi w miejscowości Markotów Mały – przysiółek Nowa Wieś
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2014 Utworzono: 30.07.2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE TABLIC PAMIĄTKOWYCH DLA ZADANIA PN.

„Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie
i w Wierzbicy Górnej”

więcej...
Aktualizacja: 25.07.2014 Utworzono: 25.07.2014

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2014 Utworzono: 25.07.2014

Zawiadomienie o wyborze oferty


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
„Utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku – Park Przyjaźni w Wołczynie”

więcej...
Aktualizacja: 25.07.2014 Utworzono: 25.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbudowa mostu na rzece Kluczborska Struga w Markotowie Dużym
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2014 Utworzono: 17.07.2014

Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2014 Utworzono: 17.07.2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku – Park Przyjaźni w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2014 Utworzono: 04.07.2014

Zmiana treści ogłoszenia

Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy oraz Remont drogi w miejscowości Markotów Mały – przysiółek Nowa Wieś
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2014 Utworzono: 25.06.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy oraz Remont drogi w miejscowości Markotów Mały – przysiółek Nowa Wieś
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2014 Utworzono: 23.06.2014

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających
na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn

więcej...
Aktualizacja: 10.06.2014 Utworzono: 10.06.2014

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Odbudowa mostu na rzece Kluczborska Struga w Markotowie Dużym
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2014 Utworzono: 10.06.2014

Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu pn.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2014 Utworzono: 29.05.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2014 Utworzono: 22.05.2014

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

Przebudowa drogi gminnej nr 100437 O ul. Kołłątaja oraz poprawa bezpieczeństwa przy ul. Kościuszki w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2014 Utworzono: 21.05.2014

Ogłoszenie o wyborze projektanta

Budowa świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2014 Utworzono: 15.05.2014

Dotyczy przetargu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 100437 O ul. Kołłątaja oraz poprawa bezpieczeństw

Informacja w sprawie wnoszenia wadium
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2014 Utworzono: 13.05.2014

Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu pn.

Odbudowa mostu na rzece Kluczborska Struga w Markotowie Dużym
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2014 Utworzono: 06.05.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 100437 O ul. Kołłątaja oraz poprawa bezpieczeństwa przy ul. Koś
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2014 Utworzono: 30.04.2014

Oołszenie o zmianie ogłoszenia

Odbudowa mostu na rzece Kluczborska Struga w Markotowie Dużym
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2014 Utworzono: 30.04.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbudowa mostu na rzece Kluczborska Struga w Markotowie Dużym
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2014 Utworzono: 18.04.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2014 Utworzono: 09.04.2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE TABLIC INFORMACYJNYCH

„Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie
i w Wierzbicy Górnej”

więcej...
Aktualizacja: 09.04.2014 Utworzono: 09.04.2014

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

Uzupełnienie tłuczniem ubytków w drogach gminnych i wewnętrznych
na terenie gminy Wołczyn

więcej...
Aktualizacja: 09.04.2014 Utworzono: 09.04.2014

Ogłoszenie o wyborze inspektora nadzoru inwestorskiego

„Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej”
– wybór Inspektora nadzoru inwestorskiego

Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej”
– wybór Inspektora na

więcej...
Aktualizacja: 07.04.2014 Utworzono: 07.04.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych i wewnętrznych, tłuczniem, na terenie gminy Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2014 Utworzono: 21.03.2014

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
pn. „Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej”
– wybór Inspektora nadzoru inwestorskiego

więcej...
Aktualizacja: 21.03.2014 Utworzono: 21.03.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pn. „Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej”
Rozstrzygnięcie dotyczy zadania nr 3 Termomodernizacja obiektów szkoły podstawowej w Wierzbicy Górnej.

więcej...
Aktualizacja: 18.03.2014 Utworzono: 18.03.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pn. „Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej”
Rozstrzygnięcie dotyczy zadania nr 2 Termomodernizacja obiektów szkoły podstawowej nr 2 w Wołczynie

więcej...
Aktualizacja: 12.03.2014 Utworzono: 12.03.2014

Zapytanie ofertowe

Gmina Wołczyn ogłasza konkurs ofert na wybór projektanta.


Przedmiotem zamówienia jest kompletny projekt budowlano – wykonawczy dla zadania będzie pn.: Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym

więcej...
Aktualizacja: 12.03.2014 Utworzono: 12.03.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pn. „Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej”
Rozstrzygnięcie dotyczy zadania nr 1 Termomodernizacja obiektów szkoły podstawowej nr 1 w Wołczynie

więcej...
Aktualizacja: 07.03.2014 Utworzono: 07.03.2014

Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu pn.

Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2014 Utworzono: 22.01.2014

Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2014 Utworzono: 13.01.2014

Oołszenie o zmianie ogłoszenia

Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2013 Utworzono: 02.12.2013

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

"Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Skałągach"
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2013 Utworzono: 29.11.2013

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW dotyczące zamówienie pn. Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Sk

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW dotyczące zamówienie pn. Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Skałągach - nr sprawy 591/2013
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2013 Utworzono: 22.11.2013

Odpowiedzi na pytania do przetargu na zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Skałągach - n

Odpowiedzi na pytania do przetargu na zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Skałągach - nr sprawy 591/2013
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2013 Utworzono: 22.11.2013

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW dotyczące zamówienie pn. Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Sk

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW dotyczące zamówienie pn. Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Skałągach
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2013 Utworzono: 21.11.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2013 Utworzono: 20.11.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 oraz późniejsze zmiany.) Wołczyński Ośrodek Kultury zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzieleni

więcej...
Aktualizacja: 15.11.2013 Utworzono: 15.11.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn”
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2013 Utworzono: 11.10.2013

Ważne informacje dotyczace przetargu pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam poniżej treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące przetargu pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2013 Utworzono: 30.09.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2013 Utworzono: 23.09.2013

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pn. „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014”
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2013 Utworzono: 28.08.2013

Konkurs ofert na inspektora nadzoru inwestorskiego

Potrzebny inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie zieleni parkowej
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2013 Utworzono: 02.08.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
więcej...
Aktualizacja: 29.07.2013 Utworzono: 29.07.2013

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn”
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2013 Utworzono: 23.07.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ WOŁCZYNA
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Wołczynie, wolnych od obciążeń i zobowiązań .

więcej...
Aktualizacja: 18.07.2013 Utworzono: 18.07.2013

Odpowiedzi na pytania cz. 2 dotyczace przetargu pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych po

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam poniżej treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące przetargu pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2013 Utworzono: 11.07.2013

Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu pn.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2013 Utworzono: 10.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2013 Utworzono: 02.07.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pn. „Rewitalizacja zabytkowych parków w Skałągach i Wierzbicy Dolnej”
Zgodnie z dyspozycją art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i dokonano wyboru

więcej...
Aktualizacja: 27.06.2013 Utworzono: 27.06.2013

Zaproszenie do składania ofert

Potrzebny inspektor nadzoru inwestorskiego
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2013 Utworzono: 10.06.2013

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wołczyna

ogłasza III-ci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Wołczynie przy ulicy Dzierżona, wolnej od obciążeń i zobowiązań .
Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudo

więcej...
Aktualizacja: 22.05.2013 Utworzono: 22.05.2013

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty

„Remont świetlicy wiejskiej w Szumie wraz z zagospodarowaniem terenu”
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2013 Utworzono: 15.05.2013

Pytanie i odpowiedzi dotyczące przetargu pn.

„Rewitalizacja zabytkowych parków w Skałągach i Wierzbicy Dolnej”
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2013 Utworzono: 13.05.2013

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wołczyna

1 . Ogłasza o odwołaniu I-go przetargu wyznaczonego na dzień 28 maja 2013 roku dotyczącego
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 45,88m2 położonego w Wołczynie przy ul. Krótkiej 2

więcej...
Aktualizacja: 07.05.2013 Utworzono: 07.05.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ WOŁCZYNA

Ogłasza I-szy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 45,88m2 położonego przy ulicy Krótkiej 2 w Wołczynie wraz z udziałem w działce nr 633/2 i 633/12 o łąc

więcej...
Aktualizacja: 24.04.2013 Utworzono: 24.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rewitalizacja zabytkowych parków w Skałągach i Wierzbicy Dolnej
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2013 Utworzono: 24.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont świetlicy wiejskiej w Szumie wraz z zagospodarowaniem terenu
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2013 Utworzono: 10.04.2013

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wołczyn”

więcej...
Aktualizacja: 02.04.2013 Utworzono: 02.04.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 oraz późniejsze zmiany) zawiadamiam o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych i wewn
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2013 Utworzono: 19.02.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Niniejszym informujemy, że w wyniku zaproszenia do składania ofert na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla zadania pn.: „ Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie”
więcej...
Aktualizacja: 29.01.2013 Utworzono: 29.01.2013

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE TABLICY INFORMACYJNEJ DLA ZADANIA PN.
„ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WOŁCZYNIE"

więcej...
Aktualizacja: 08.01.2013 Utworzono: 08.01.2013

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pn.

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy"

więcej...
Aktualizacja: 06.12.2012 Utworzono: 06.12.2012

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budż

Pytania i odpowiedzi
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2012 Utworzono: 28.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2012 Utworzono: 22.11.2012

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pn. „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie”
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2012 Utworzono: 29.10.2012

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie

Wniosek o przedłużenie terminu związania z ofertą
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2012 Utworzono: 25.09.2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ WOŁCZYNA

Ogłasza I -szy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,wolnej od obciążeń
i zobowiązań,położonej w Skałągach obejmującej działkę nr 586 o powierzchni 0,2009ha, ujwnionej w K

więcej...
Aktualizacja: 20.09.2012 Utworzono: 20.09.2012

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pn. „Odbudowa mostu w miejscowości Szum”

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i dokonano wyboru wykonawcy zadania.
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2012 Utworzono: 18.09.2012

ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZACE PRZETARGU PN. ODBUDOWA MOSTU W MIEJSCOWOŚCI SZUM

Pytania i odpowiedzi
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2012 Utworzono: 07.09.2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Wołczyna

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Wołczynie,wolnych od obciążeń i zobowiązań .
Przetarg , na każdą nieruchomość oddzielnie , odbędzie się w dniu 11 października 2012

więcej...
Aktualizacja: 06.09.2012 Utworzono: 06.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbudowa mostu w miejscowości Szum
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2012 Utworzono: 27.08.2012

Pytania i odpowiedzi cd. - Przrebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie

Gmina Wołczyn poniżej przedstawia kolejne pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu pn. Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2012 Utworzono: 22.08.2012

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2012 Utworzono: 22.08.2012

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ WOŁCZYNA
Ogłasza V -ty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 54,56m2 położonego przy ulicy Kluczborskiej 39 w Wołczynie wraz z udziałem w działce
nr 698/3 o powierz

więcej...
Aktualizacja: 20.08.2012 Utworzono: 20.08.2012

ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZACE PRZETARGU PN. ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WOŁCZYNIE

Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2012 Utworzono: 08.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2012 Utworzono: 31.07.2012

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie

Gmina Wołczyn poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły od Wykonawców dotyczące postępowania przetargowego pn. Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2012 Utworzono: 20.07.2012

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Remont dachu Szkoły Podstawowej w Wąsicach
oraz przebudowa dachu Urzędu Miejskiego w Wołczynie

więcej...
Aktualizacja: 29.06.2012 Utworzono: 29.06.2012

Informacja dla Wykonawców zainteresowanych postępowaniem przetargowym pn.

Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2012 Utworzono: 29.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2012 Utworzono: 29.06.2012

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie – wybór Inspektora nadzoru inwestorskiego
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2012 Utworzono: 25.06.2012

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2012 Utworzono: 15.06.2012

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Remont dachu Szkoły Podstawowej w Wąsicach oraz przebudowa dachu Urzędu Miejskiego w Wołczynie

więcej...
Aktualizacja: 12.06.2012 Utworzono: 12.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Remont dachu Szkoły Podstawowej w Wąsicach oraz przebudowa dachu Urzędu Miejskiego w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2012 Utworzono: 12.06.2012

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ WOŁCZYNA

I . Ogłasza IV -ty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o
powierzchni użytkowej 54,56m2 położonego przy ulicy Kluczborskiej 39 w Wołczynie wraz z
udziałem w

więcej...
Aktualizacja: 06.06.2012 Utworzono: 06.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie – wybór Inspektora nadzoru inwestorskiego.
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2012 Utworzono: 31.05.2012

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu

pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2012 Utworzono: 29.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont dachu Szkoły Podstawowej w Wąsicach oraz przebudowa dachu Urzędu Miejskiego w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2012 Utworzono: 23.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2012 Utworzono: 17.05.2012

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wołczyna
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, obejmującej nr 903/4 o powierzchni 0,1487ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo – usługową położoną w Wierzbicy Górnej .

więcej...
Aktualizacja: 07.05.2012 Utworzono: 07.05.2012

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów w miejscowościach: Bruny – Jędrzejowice i Chomącko, Świniary Małe – Szymonków, Duczów Mały – Jedliska.
Etap II Budowa kanalizacji w Ligocie Wołczyńskiej

więcej...
Aktualizacja: 30.04.2012 Utworzono: 30.04.2012

Informacja dla Wykonawców zainteresowanych postępowaniem przetargowym pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej oraz wodociągów w miejscowościach: Bruny – Jędrzejowice, Bruny – Chomącko, Świniary Małe – Szymonków, Duczów Mały – Jedliska.
Etap II Budowa kanalizacji w Ligocie Wołczyńskiej

więcej...
Aktualizacja: 03.04.2012 Utworzono: 03.04.2012

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ WOŁCZYNA
Ogłasza III- ci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 54,56m2 położonego przy ulicy Kluczborskiej 39 w Wołczynie wraz z udziałem w działce nr 698/3 o powierzchni 0,0607 ha, wyn

więcej...
Aktualizacja: 26.03.2012 Utworzono: 26.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów w miejscowościach: Bruny – Jędrzejowice i Chomącko, Świniary Małe – Szymonków, Duczów Mały – Jedliska. Etap II B
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2012 Utworzono: 23.03.2012

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wołczyna ogłasza III-ci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 40,52m2 + komórka o powierzchni 6,00m2 wraz z udziałem wynoszącym 18/100
w działce nr 884 położonego w Wołczynie przy

więcej...
Aktualizacja: 07.03.2012 Utworzono: 07.03.2012

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pn. „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowa

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i dokonaniu wyboru wykonawcy zadania.
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy , którego oferta została uznana za n

więcej...
Aktualizacja: 07.03.2012 Utworzono: 07.03.2012

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

Uzupełnienie tłuczniem ubytków w drogach gminnych i wewnętrznych
na terenie gminy Wołczyn

więcej...
Aktualizacja: 22.02.2012 Utworzono: 22.02.2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

zawiadamiam o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2012 Utworzono: 08.02.2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

zawiadamiam o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wołczyn”
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2012 Utworzono: 23.01.2012

Ogłoszenie o III Przetargu

Burmistrz Wołczyna

ogłasza III-ci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 54,12m2 + piwnica o powierzchni 12,87m2 i komórka o powierzchni użytkowej 9,54m2 wraz z udziałem wynoszącym 1

więcej...
Aktualizacja: 18.11.2011 Utworzono: 18.11.2011

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ WOŁCZYNA
Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 54,56m2 położonego przy ulicy Kluczborskiej 39 w Wołczynie wraz z udziałem w działce nr 698/3 o powierzchni 0,0607 ha , w

więcej...
Aktualizacja: 08.11.2011 Utworzono: 08.11.2011

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pn.

Przebudowa przepustu w ciągu drogi transportu rolnego w miejscowości Duczów Wielki
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2011 Utworzono: 20.10.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

bURMISTRZ wOŁCZYNA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 40,52m2 + komórka o powierzchni 6,00m2 wraz
z udziałem wynoszącym 18/100 w działce nr 884 położonego w Wołczynie przy ulicy Na

więcej...
Aktualizacja: 05.10.2011 Utworzono: 05.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: pn. Przebudowa przepustu w ciągu drogi transportu rolnego
w miejscowości Duczów Wielki

więcej...
Aktualizacja: 29.09.2011 Utworzono: 29.09.2011

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

ogłasza II-gi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 54,12m2 + piwnica o powierzchni 12,87m2
i komórka o powierzchni użytkowej 9,54m2 wraz
z udziałem wynoszącym 122/1000 w działce nr 7

więcej...
Aktualizacja: 14.09.2011 Utworzono: 14.09.2011

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pn.

Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2011/2012
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2011 Utworzono: 03.08.2011

Rozstrzygnięcie przetargu

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pn.
Remont dróg wewnętrznych na os. Młodych w Wołczynie. II etap

więcej...
Aktualizacja: 22.07.2011 Utworzono: 22.07.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłasza o odwołaniu II przetargu wyznaczonego na dzień 11 sierpnia 2011 roku dotyczącego sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno - użytkowym,
w zabudowie wolnostojącej, o pow. uż. 739,90m2 położonej w Szymonkowie, obejmującej dzi

więcej...
Aktualizacja: 14.07.2011 Utworzono: 14.07.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Wołczyna
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Wołczynie i Szymonkowie .
Przetarg, na każdą działkę oddzielnie, odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2011 roku :

więcej...
Aktualizacja: 05.07.2011 Utworzono: 05.07.2011

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 oraz późniejsze zmiany.) Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia

więcej...
Aktualizacja: 01.07.2011 Utworzono: 01.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont dróg wewnętrznych na os. Młodych w Wołczynie II etap
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2011 Utworzono: 01.07.2011

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pn.

„Remont dróg wewnętrznych na os. Młodych w Wołczynie. II etap”
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2011 Utworzono: 29.06.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W związku z art. 28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010 roku Dz. U. Nr 102 poz.651 z późn .zm. ) , § 3 ust.1 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2011 Utworzono: 15.06.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W związku z art. 28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010 roku Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) , § 3 ust.1, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2011 Utworzono: 15.06.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W związku z art. 28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010 roku Dz. U. Nr 102 poz.651 z późn .zm. ) , § 3 ust.1 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2011 Utworzono: 15.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont dróg wewnętrznych na os. Młodych w Wołczynie II etap.
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2011 Utworzono: 10.06.2011

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pn.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.650.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2011 Utworzono: 09.06.2011

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania wykonawców

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.650.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2011 Utworzono: 30.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.650.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2011 Utworzono: 23.05.2011

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów w miejscowościach: Bruny – Jędrzejowice i Chomącko, Świniary Małe – Szymonków, Duczów Mały – Jedliska. Etap I Budowa wodociągów”. Zadanie nr 1 i 2
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2011 Utworzono: 16.05.2011

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Zawiadomienie
o rozstrzygnięciu przetargu pn.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów w miejscowościach: Bruny – Jędrzejowice i Chomącko, Świniary Małe – Szymonków, Duczów Mały – Jedliska. Etap I Budowa wodociągów”. Zadanie nr

więcej...
Aktualizacja: 06.05.2011 Utworzono: 06.05.2011

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Wołczyna

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno – użytkowym, w zabudowie wolnostojącej , o pow. uż. 739,90m2 położonej
w Szymonkowie , obejmującej działkę nr 296/1 i 298/6 o

więcej...
Aktualizacja: 04.05.2011 Utworzono: 04.05.2011

Odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia

dotyczące przetargu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów w miejscowościach: Bruny – Jędrzejowice i Chomącko, Świniary Małe – Szymonków, Duczów Mały – Jedliska. Etap I Budowa wodociągów
więcej...
Aktualizacja: 22.04.2011 Utworzono: 22.04.2011

Odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia

dotyczące przetargu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów w miejscowościach: Bruny – Jędrzejowice i Chomącko, Świniary Małe – Szymonków, Duczów Mały – Jedliska. Etap I Budowa wodociągów
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2011 Utworzono: 19.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów w miejscowościach: Bruny – Jędrzejowice i Chomącko, Świniary Małe – Szymonków, Duczów Mały – Jedliska. Etap I Budowa wodociągów
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2011 Utworzono: 11.04.2011

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE
O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Uzupełnienie tłuczniem ubytków w drogach gminnych i wewnętrznych
na terenie gminy Wołczyn”

więcej...
Aktualizacja: 04.04.2011 Utworzono: 04.04.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

zawiadamiam o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wołczyn”
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2011 Utworzono: 14.03.2011

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

pn.„Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z poprawą bezpieczeństwa, drogi gminnej nr 100436 O (ul. Dzierżona) i drogi gminnej nr 100418 O (ul. Kościuszki), w zachodniej części Wołczyna”

więcej...
Aktualizacja: 03.03.2011 Utworzono: 03.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: pn. Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z poprawą bezpieczeństwa, drogi gminnej nr 100436 O (ul. Dzierżona) i drogi gminnej nr 100418 O (ul. Kościuszki), w zach
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2011 Utworzono: 09.02.2011

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

„Remont drogi w Krzywiczynach
więcej...
Aktualizacja: 26.11.2010 Utworzono: 26.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont drogi w Krzywiczynach
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2010 Utworzono: 09.11.2010

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Remont dróg na terenie gminy Wołczyn”
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2010 Utworzono: 02.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont dróg na terenie gminy Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 13.10.2010 Utworzono: 13.10.2010

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Remont dróg przejętych od ANR Opole"


więcej...
Aktualizacja: 07.10.2010 Utworzono: 07.10.2010

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2010/2011
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2010 Utworzono: 21.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont dróg przejętych od ANR Opole
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2010 Utworzono: 31.08.2010

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Modernizacja kotłowni w budynku przy ul, Sienkiewicza 5 w Wołczynie”
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2010 Utworzono: 30.08.2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

zawiadamiam o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2010/2011 – trasa nr 1.
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2010 Utworzono: 23.08.2010

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2010/2011”
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2010 Utworzono: 19.08.2010

Ogłoszenie o przetagu

Burmistrz Wołczyna

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 43 o powierzchni 0,0774 ha , położonej w Wołczynie przy ul. Poznańskiej 35.
Na działce znajduje się budynek m

więcej...
Aktualizacja: 16.08.2010 Utworzono: 16.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie

więcej...
Aktualizacja: 11.08.2010 Utworzono: 11.08.2010

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Budowa drogi użytku rolniczego Bruny – Komorzno I etap”


więcej...
Aktualizacja: 04.08.2010 Utworzono: 04.08.2010

Przetarg nieograniczony - Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2010/11: Specyfikacja Istotnych Warunków

Numer sprawy: ZPB 340 – 7/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowożenie uczniów
do szkół w roku szkolnym 2010/2011”
Opis przedmiotu zamówienia, opis w

więcej...
Aktualizacja: 16.07.2010 Utworzono: 16.07.2010

Przetarg nieograniczony - dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2010/11

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przewozów wychowanków oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i uczniów Publicznego Gimnazjum w Wołczynie, ich opiekunów, a także uczniów niepełnosprawnych z zapewnieniem im opieki. Przewozy będą się od
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2010 Utworzono: 16.07.2010

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Wołczyna
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych , przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i usługowo rzemieślniczą ( 2 działki ), położonych w Wołczynie .

więcej...
Aktualizacja: 14.07.2010 Utworzono: 14.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa drogi użytku rolniczego Bruny – Komorzno I etap
więcej...
Aktualizacja: 08.07.2010 Utworzono: 08.07.2010

Ogłoszenie o przetargu

W związku z art.28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603. ) , § 3 ust.1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2010 Utworzono: 28.06.2010

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Wołczyna
ogłasza III-ci ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 66,00m2 + piwnica o powierzchni 11,37m2, wraz z udziałem wynoszącym 21/100 w działce nr 614/20 położonego w Woł

więcej...
Aktualizacja: 23.06.2010 Utworzono: 23.06.2010

Rozstrzygnięcie przetargu „Remont świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach – bez wyposażenia”

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam
o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i dokonania wyboru wykonawcy zadania.

więcej...
Aktualizacja: 16.06.2010 Utworzono: 16.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn.: Remont świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2010 Utworzono: 20.05.2010

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Dobudowa zaplecza socjalnego do świetlicy wiejskiej w Skałągach”
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2010 Utworzono: 10.05.2010

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na Miejską i Gminną
Bibliotekę Publiczną w Wołczynie- bez wyposażenia”

więcej...
Aktualizacja: 04.05.2010 Utworzono: 04.05.2010

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Wołczyna

ogłasza II-gi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 66,00m2 + piwnica o powierzchni 11,37m2, wraz z udziałem wynoszącym 21/100 w działce nr 614/20 położonego w Woł

więcej...
Aktualizacja: 20.04.2010 Utworzono: 20.04.2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Wołczyński Ośrodek Kultury zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dobudowa zaplecza socjalnego do
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2010 Utworzono: 19.04.2010

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY
„Modernizacja boiska sportowego z zapleczem w Wierzbicy Górnej”

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam

więcej...
Aktualizacja: 16.04.2010 Utworzono: 16.04.2010

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Wołczyna

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Krzywiczynach i Wierzbicy Dolnej .

więcej...
Aktualizacja: 14.04.2010 Utworzono: 14.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wołczynie – bez wyposażenia
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2010 Utworzono: 02.04.2010

Ogłoszenie o przetargu

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja boiska sportowego z zapleczem w Wierzbicy Górnej
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2010 Utworzono: 26.03.2010

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Przebudowa dróg ul. Harcerskiej i Przyjaciół w Wołczynie”

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam o rozstrzygnięciu przetargu nieo

więcej...
Aktualizacja: 12.03.2010 Utworzono: 12.03.2010

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

„Uzupełnienie tłuczniem ubytków w drogach na terenie gminy Wołczyn”
więcej...
Aktualizacja: 12.03.2010 Utworzono: 12.03.2010

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Wołczyna

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

więcej...
Aktualizacja: 16.02.2010 Utworzono: 16.02.2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

zawiadamiam o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Uzupełnienie tłuczniem ubytków w drogach na terenie gminy Wołczyn”
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2010 Utworzono: 15.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Wołczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa dróg ul. Harcerskiej i Przyjaciół w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2010 Utworzono: 10.02.2010

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Wołczyna

ogłasza III-cie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, położonych w Wołczynie. Przetarg ,na każdą nieruchomość oddzielnie ,odbędzie się w dniu 8 lutego 2010 roku :

więcej...
Aktualizacja: 05.01.2010 Utworzono: 05.01.2010

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Wołczyna

ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości , położonych w Wołczynie . Przetarg ,na każdą nieruchomość oddzielnie ,odbędzie się w dniu
23 grudnia 2009 roku :

więcej...
Aktualizacja: 07.12.2009 Utworzono: 07.12.2009

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap w Wierzbicy Górnej i w Gierałcicach
Zadanie nr 2

więcej...
Aktualizacja: 22.10.2009 Utworzono: 22.10.2009

Rozstrzygnięcie przetargu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap w Wierzbicy Górnej i w Gierałcicach

więcej...
Aktualizacja: 09.10.2009 Utworzono: 09.10.2009

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

"Budowa ul. Parkowej w Skałągach”

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i dokonania wyboru wykonawcy zadania.

więcej...
Aktualizacja: 15.09.2009 Utworzono: 15.09.2009

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach

Odpowiedzi na pytania
więcej...
Aktualizacja: 11.09.2009 Utworzono: 11.09.2009

Przebudowa ul. Parkowej w Skałągach - Odpowiedzi na pytania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Parkowej w Skałągach”
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2009 Utworzono: 08.09.2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

zawiadamiam o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap w Wierzbicy Górnej i w Gierałcicach”
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2009 Utworzono: 26.08.2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

zawiadamiam o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Parkowej w Skałągach”
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2009 Utworzono: 21.08.2009

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2009/2010”
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2009 Utworzono: 20.08.2009

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy przetargu pn. Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2009/2010
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2009 Utworzono: 28.07.2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przebudowa ul. Parkowej w Skałągach
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2009 Utworzono: 24.07.2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2009/2010
więcej...
Aktualizacja: 21.07.2009 Utworzono: 21.07.2009

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Budowa boisk sportowych- Moje boisko- Orlik 2012 w Wołczynie”
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2009 Utworzono: 10.07.2009

Ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wąsicach
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2009 Utworzono: 25.06.2009

WAŻNA INFORMACJA

Dotyczy postępowania przetargowego pod nazwą „Budowa boisk sportowych Moje Boisko – Orlik 2012 w Wołczynie''
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2009 Utworzono: 08.06.2009

Zapytanie do przetargu pn. Budowa boisk sportowych w ramach programu

Do zamawiającego wpłynęło pismo od jednego z wykonawców o następującej treści :

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19 poz z późn. zmianami), niniejszym skł

więcej...
Aktualizacja: 02.06.2009 Utworzono: 02.06.2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wąsicach”
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2009 Utworzono: 25.05.2009

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

„Budowa parkingu przy nowo wybudowanym cmentarzu w Wołczynie”
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2009 Utworzono: 22.05.2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Budowa boisk sportowych-Moje boisko Orlik 2012 w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2009 Utworzono: 14.05.2009

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Uzupełnienie tłuczniem ubytków w drogach na terenie gminy Wołczyn”
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2009 Utworzono: 08.05.2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parkingu przy nowym cmentarzu w Wołczynie”
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2009 Utworzono: 20.04.2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

pn. „Uzupełnienie tłuczniem ubytków w drogach na terenie gminy Wołczyn”
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2009 Utworzono: 07.04.2009

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Remont drogi wewnętrznej na osiedlu
Młodych w Wołczynie”

więcej...
Aktualizacja: 06.04.2009 Utworzono: 06.04.2009

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Przebudowa ulicy Ogrodowej w Wołczynie”.
Zadanie nr 1 i nr 2

więcej...
Aktualizacja: 26.03.2009 Utworzono: 26.03.2009

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU

„Modernizacja ulicy Ogrodowej w Wołczynie''
więcej...
Aktualizacja: 12.03.2009 Utworzono: 12.03.2009

WAZNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU

Remont drogi wewnętrznej na osiedlu Młodych w Wołczynie.
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2009 Utworzono: 09.03.2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wersja poprawiona

pn. „Remont drogi wewnętrznej na osiedlu Młodych w Wołczynie. Etap I”
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2009 Utworzono: 06.03.2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Wołczynie”
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2009 Utworzono: 19.02.2009

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

„Dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego”
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2008 Utworzono: 22.12.2008

Przetarg na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Odpowiedż na pytanie wykonawcy
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2008 Utworzono: 16.12.2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

zawiadamiam o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego”
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2008 Utworzono: 11.12.2008

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Remont drogi na terenie Wierzbicy Górnej”
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2008 Utworzono: 01.12.2008

Informacje dotyczące przetargu

pn. Remont drogi na terenie Wierzbicy Górnej
więcej...
Aktualizacja: 26.11.2008 Utworzono: 26.11.2008

Informacje dodatkowe dotyczące przetargu

Remont drogi na terenie Wierzbicy Górnej
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2008 Utworzono: 24.11.2008

PRZETARG

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołczynie


więcej...
Aktualizacja: 19.11.2008 Utworzono: 19.11.2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

„Remont drogi na terenie Wierzbicy Górnej”
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2008 Utworzono: 07.11.2008

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„ Remont dróg na terenie Wołczyna i Wierzbicy Górnej”
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2008 Utworzono: 06.11.2008

Ogłoszenie o przetargu

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A

ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Szymonkowie .


więcej...
Aktualizacja: 03.11.2008 Utworzono: 03.11.2008

Ogłoszenie o przetargu

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołczynie

więcej...
Aktualizacja: 31.10.2008 Utworzono: 31.10.2008

Ogłoszenie o przetargu

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołczynie

więcej...
Aktualizacja: 31.10.2008 Utworzono: 31.10.2008

Ogłoszenie o przetargu

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołczynie

więcej...
Aktualizacja: 31.10.2008 Utworzono: 31.10.2008

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Przebudowa mostu na Stobrawie w Wąsicach”
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2008 Utworzono: 17.10.2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

„Remont dróg na terenie Wołczyna i Wierzbicy Górnej.”
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2008 Utworzono: 10.10.2008

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

„Remont dróg wewnętrznych na osiedlu Młodych w Wołczynie.
Etap I ze skrzyżowaniem”

więcej...
Aktualizacja: 09.10.2008 Utworzono: 09.10.2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

zawiadamiam o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa mostu na Stobrawie w Wąsicach”
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2008 Utworzono: 19.09.2008

Ogłoszenie o przetargu

„Remont dróg wewnętrznych na osiedlu Młodych w Wołczynie. Etap I ze skrzyżowaniem”
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2008 Utworzono: 12.09.2008

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY

„Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009”
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2008 Utworzono: 29.08.2008

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY

„Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009”.
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2008 Utworzono: 27.08.2008

Ogłoszenie o wyborze o rozstrzygnięciu przetargu

,,Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009”
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2008 Utworzono: 21.08.2008

Ogłoszenie o przetargu - dowóz uczniów w roku szkolnym 2008/2009.

Ogłoszenie o przetargu - dowóz uczniów w roku szkolnym 2008/2009 na dwóch trasach:
Trasa nr 1: Komorzno–Bruny-Skałągi–Wołczyn–Świniary Wielkie/Świniary Małe-Wierzbica Dolna–Wierzbica Górna PKP/Duczów Mały–Wołczyn
Trasa nr 2:Wołczyn–Markotów

więcej...
Aktualizacja: 12.08.2008 Utworzono: 12.08.2008

Nr RiP.340-6/08 na dowóz uczniów w roku szkolnym 2008/09

Wołczyn, dnia 4 sierpnia 2008 roku

RiP.340-6/08

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zamieszczonego na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych – http://www.portal.uzp.g

więcej...
Aktualizacja: 04.08.2008 Utworzono: 04.08.2008

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

,,Modernizacja ujęcia wody w Krzywiczynach”
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2008 Utworzono: 01.08.2008

Informacja dotycząca przetargu na dowozenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009

Do zamawiającego wpłynęło zapytanie o wykonawcy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Poniżej podaję treść pytania oraz odpowiedź.
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2008 Utworzono: 25.07.2008

Modernizacja ujęcia wody w Krzywiczynach

Poniżej przedstawiam pytania i wątpliwości zgłaszne przez wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego.
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2008 Utworzono: 22.07.2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2008 Utworzono: 22.07.2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Modernizacja ujęcia wody w Krzywiczynach”
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2008 Utworzono: 07.07.2008

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY

Gmina Wołczyn w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzywiczyny – Świniary”

więcej...
Aktualizacja: 03.07.2008 Utworzono: 03.07.2008

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzywiczyny – Świniary”
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2008 Utworzono: 23.06.2008

Ważne informacje dotyczace przetargu Budowa drogi dojazdowej Krzywiczyny - Świniary

W związku z złożonymi zapytaniami Zamawiający informuje:
Dotyczy przedmiaru robót:

Pytanie 1.
Proszę o skorygowanie KNNR-ów w wymienionych pozycjach:
Poz. 8. na KNNR 6 0104-03 ponieważ podany w przedmiarze robót KNNR6 0

więcej...
Aktualizacja: 13.06.2008 Utworzono: 13.06.2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

W związku z art.28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603. ) , § 3 ust.1 i § 13 Rozp

więcej...
Aktualizacja: 09.06.2008 Utworzono: 09.06.2008

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

W związku z art.28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603. ) , § 3 ust.1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2008 Utworzono: 09.06.2008

Ogłoszenie o zawarciu umowy

„Adaptacja obiektu szkolnego na lokale socjalne w Wierzbicy Dolnej. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku”
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2008 Utworzono: 04.06.2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi dojazdow

więcej...
Aktualizacja: 27.05.2008 Utworzono: 27.05.2008

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE
O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„ Adaptacja obiektu szkolnego na lokale socjalne w Wierzbicy Dolnej.
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku”

więcej...
Aktualizacja: 23.05.2008 Utworzono: 23.05.2008

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY

ZAWIADOMIENIE
O ZAWARCIU UMOWY


Gmina Wołczyn w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Bieżące utrzymanie dróg. Remont dróg tłuczniowych n

więcej...
Aktualizacja: 20.05.2008 Utworzono: 20.05.2008

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE
O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Bieżące utrzymanie dróg. Remont dróg tłuczniowych na terenie gminy Wołczyn”

więcej...
Aktualizacja: 08.05.2008 Utworzono: 08.05.2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

pn. „ Adaptacja obiektu szkolnego na lokale socjalne w Wierzbicy Dolnej. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku”
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2008 Utworzono: 23.04.2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

„Bieżące utrzymanie dróg. Remont dróg tłuczniowych na terenie gminy Wołczyn”.
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2008 Utworzono: 04.04.2008

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE
O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Adaptacja obiektów szkolnych na lokale socjalne”

więcej...
Aktualizacja: 12.11.2007 Utworzono: 12.11.2007

Adaptacja obiektów szkolnych na mieszkania socjalne

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu. Zmiana terminu składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2007 Utworzono: 23.10.2007

Ważna informacja dotycząca przetargu: "Adaptacja obiektów szkolnych na lokale socjalne"

W załączonych dokumentach przetargowych brakuje przedmiarów robót instalacyjnych oraz dotyczących budiwy oczyszczalni w Markotowie Dużym (pomyłkowo załączono przedmiar z Wierzbicy Dolnej).
Brakuje także przedmiaru robót na budowę oczyszczalni ściek

więcej...
Aktualizacja: 16.10.2007 Utworzono: 16.10.2007

Dotyczy: przetargu pn. Adaptacja obiektów szkolnych na lokale socjalne.

Ważne informacje dla Wykonawców
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2007 Utworzono: 10.10.2007

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły podstawowej specjalnej w okres

Urząd Miejski w Wołczynie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie przewozów uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem w miejscowości Kup, ul. Karola Miarki nr
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2007 Utworzono: 04.10.2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja obiektów szkolnych na lokale socjalne”.
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2007 Utworzono: 04.10.2007

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dowóż uczniów niepełnosprawnych (przetarg nr WEKSiR.341

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
nr WEKSiR.341/4/2007

ZAMAWIAJĄCY: URZĄD MIEJSKI W WOŁCZYNIE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
WYKONYWANIE PRZEWOZÓW UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY SPECJALNEJ

więcej...
Aktualizacja: 04.10.2007 Utworzono: 04.10.2007

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia - przetarg na dowóz uczniów ( nr WEKSiR.341/3/07 )

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
nr WEKSiR.341/3/2007
ZAMAWIAJĄCY: URZĄD MIEJSKI W WOŁCZYNIE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
WYKONYWANIE PRZEWOZÓW UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY SPECJALNEJ A TAKŻE W

więcej...
Aktualizacja: 21.09.2007 Utworzono: 21.09.2007

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły podstawowej specjalnej oraz ucz

Urząd Miejski w Wołczynie ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i autyzmem, a także wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów do przedsz
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2007 Utworzono: 20.09.2007

Ogoszenie o II-gim Przetargu

W związku z art. 28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ) , § 3 ust.1, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 20
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2007 Utworzono: 09.08.2007

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Burmistrz Wołczyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Wierzbicy Dolnej

więcej...
Aktualizacja: 01.08.2007 Utworzono: 01.08.2007

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów w roku szkol


S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
nr WEKSiR.341/1/2007

ZAMAWIAJĄCY: URZĄD MIEJSKI W WOŁCZYNIE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
WYKONYWANIE NA TERENIE GMINY WOŁCZYN PRZEWOZÓW WYCHOWANKÓW O

więcej...
Aktualizacja: 30.07.2007 Utworzono: 30.07.2007

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2007/08

Urząd Miejski w Wołczynie, 46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1, ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów do przedszkola, gimnazjum oraz 7 szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wołczyn, w roku szkolnym 2007/
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2007 Utworzono: 30.07.2007

Ogłoszenie o przetargu

W związku z art. 28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ) , § 3 ust.1 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2007 Utworzono: 11.07.2007

Ogłoszenie o przetargu

W związku z art. 28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ) , § 3 ust.1 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2007 Utworzono: 11.07.2007

Ogłoszenie o zawarciu umowy

ZAWIADOMIENIE
O ZAWARCIU UMOWY


Gmina Wołczyn na podstawie zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

pn. „Budowa sieci wodociągowej w Brzezinkach”.

więcej...
Aktualizacja: 02.07.2007 Utworzono: 02.07.2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W związku z art. 28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ) , § 3 ust.1, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 20
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2007 Utworzono: 26.06.2007

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

ZAWIADOMIENIE
O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

pn. „Budowa sieci wodociągowej w Brzezinkach”.


Zgodnie z dyspozycją art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i

więcej...
Aktualizacja: 19.06.2007 Utworzono: 19.06.2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Budowa sieci wodociągowej w Brzezinkach.
Roboty instalacyjne obejmują budowę sieci oraz przyłączy do budynku

więcej...
Aktualizacja: 31.05.2007 Utworzono: 31.05.2007

ZAWIADOMIENIE ZAWARCIU UMOWY

pn. „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Komorznie.
Etap III - wymiana instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u.”

więcej...
Aktualizacja: 21.05.2007 Utworzono: 21.05.2007

Ogłoszenie o wyborze oferty

„Termomodernizacja szkoły podstawowej w Komorznie.
Etap III - wymiana instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u.”.

więcej...
Aktualizacja: 11.05.2007 Utworzono: 11.05.2007

Termomodernizacja szkoły podstawowej w Komorznie. Etap III wymiana instalacji centralnego ogrzewania

Informacje dodatkowe
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2007 Utworzono: 04.05.2007

Zawiadomienie o zawarciu umowy

„Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Część II - Renowacja elewacji starej części obiektu”

więcej...
Aktualizacja: 04.05.2007 Utworzono: 04.05.2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na zadanie:Termomodernizacja szkoły podstawowej w Komorznie. Etap III -Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2007 Utworzono: 25.04.2007

Ogłoszenie oe rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn. Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych

Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2007 Utworzono: 24.04.2007

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie. Część II - Renowacja elewacji starej części obiektu”.
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2007 Utworzono: 24.04.2007

OGŁOSZENIE o zamówieniu na

Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych i wewnętrznych tłuczniem na terenie gminy Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2007 Utworzono: 27.03.2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn

2) Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3) Specyfikacja istotnych warun

więcej...
Aktualizacja: 21.03.2007 Utworzono: 21.03.2007

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie. Część II - Renowacja elewacji starej części obiektu.
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2007 Utworzono: 16.03.2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn

2) Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3) Specyfikacja istotnych warunków za

więcej...
Aktualizacja: 27.02.2007 Utworzono: 27.02.2007

O G Ł O S Z E N I E O III-im R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wołczynie.

więcej...
Aktualizacja: 04.01.2007 Utworzono: 04.01.2007

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
w Gierałcicach

więcej...
Aktualizacja: 04.01.2007 Utworzono: 04.01.2007

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Wołczynie


więcej...
Aktualizacja: 15.12.2006 Utworzono: 15.12.2006

O G Ł O S Z E N I E O III-im P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wierzchach

więcej...
Aktualizacja: 11.12.2006 Utworzono: 11.12.2006

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Komorznie. Etap II Wymiana stolarki okiennej”
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2006 Utworzono: 24.11.2006

OGŁOSZENIE

O ZAWARCIU UMOWY W ZAMÓWIENIU pn. „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Wołczynie”.
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2006 Utworzono: 14.11.2006

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

W związku z art.28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 263 z późn. zm. ) ,
§ 3 ust.1 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrz

więcej...
Aktualizacja: 13.11.2006 Utworzono: 13.11.2006

O G Ł O S Z E N I E O II-gim P R Z E T A R G U

W związku z art. 28,37 ust.1 ,art. 40,41 i 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ) , § 3 i § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2006 Utworzono: 23.10.2006

O G Ł O S Z E N I E O II-gim R Z E T A R G U

W związku z art.28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
( jedn. tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603. ) , § 3 ust.1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004

więcej...
Aktualizacja: 23.10.2006 Utworzono: 23.10.2006

Ogłoszenie o wyborze oferty

pn. „Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie”.
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2006 Utworzono: 29.09.2006

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Wołczynie”
W ramach prac projektowych przewiduje się wykonanie: inwentaryzacji budowlanej istniejącej oczyszczalni

więcej...
Aktualizacja: 28.09.2006 Utworzono: 28.09.2006

Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn

2) Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3) Specyfikacja istotnych warunków za

więcej...
Aktualizacja: 18.09.2006 Utworzono: 18.09.2006

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

BURMISTRZ WOŁCZYNA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wołczynie.
Położenie i opis nieruchomości, przeznaczenie w planie: Leśna 5A( lokal mieszkalny nr 5) stan istniejący bud. mieszka

więcej...
Aktualizacja: 05.09.2006 Utworzono: 05.09.2006

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

BURMISTRZ WOŁCZYNA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wołczynie.
Położenie i opisnieruchomości,przeznaczenie w planie: Leśna 5( lokal mieszkalny nr 6) stan ist

więcej...
Aktualizacja: 05.09.2006 Utworzono: 05.09.2006

O G Ł O S Z E N I E O PR Z E T A R G U

BURMISTRZ WOŁCZYNA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wołczynie
Położenie i opis nieruchomości, przeznaczenie w planie: Leśna 5A (lokal mieszkalny nr 14) stan istniejący bud.

więcej...
Aktualizacja: 05.09.2006 Utworzono: 05.09.2006

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

BURMISTRZ WOŁCZYNA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Szymonkowie.
Budynek mieszkalny w zabudowie zwartej ul. Młyńska 2, stan istniejący budownictwo mieszkaniowe

więcej...
Aktualizacja: 05.09.2006 Utworzono: 05.09.2006

O G Ł O S Z E N I E o II-gim P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brzezinkach .

więcej...
Aktualizacja: 23.08.2006 Utworzono: 23.08.2006

O G Ł O S Z E N I E O II-gim P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wołczynie.

więcej...
Aktualizacja: 23.08.2006 Utworzono: 23.08.2006

O G Ł O S Z E N I E O II-gim P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Krzywiczynach

więcej...
Aktualizacja: 18.08.2006 Utworzono: 18.08.2006

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Markotowie Dużym

więcej...
Aktualizacja: 18.08.2006 Utworzono: 18.08.2006

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wierzchach

więcej...
Aktualizacja: 08.03.2006 Utworzono: 08.03.2006

O G Ł O S Z E N I E o II – gim P R Z E T A R G U


B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Szumie :

więcej...
Aktualizacja: 08.03.2006 Utworzono: 08.03.2006

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołczynie

więcej...
Aktualizacja: 08.03.2006 Utworzono: 08.03.2006

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wierzbicy Górnej

więcej...
Aktualizacja: 19.08.2005 Utworzono: 19.08.2005

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Markotowie Dużym

więcej...
Aktualizacja: 19.08.2005 Utworzono: 19.08.2005

O G Ł O S Z E N I E O II-gim P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w
Wołczynie.

więcej...
Aktualizacja: 08.08.2005 Utworzono: 08.08.2005

O G Ł O S Z E N I E O II-gim P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wołczynie

więcej...
Aktualizacja: 08.08.2005 Utworzono: 08.08.2005

aktualne... Początek strony