Ponowne wykorzystanie informacji

Ponowne wykorzystanie informacji

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznych


Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które ponownie wykorzystywać będą informację publiczną pozyskaną z zasobów Urzędu Miejskiego w Wołczynie, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych jej pierwotny cel wykorzystania, dla której informacja została wytworzona, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198ze zmianami z 2011 r. Nr 204 poz. 1195), zobowiązani są do:

  1. wskazania informacji o źródle pochodzenia informacji publicznej od Urzędu Miejskiego w Wołczynie;
  2. poinformowania o czasie wytworzenia informacji przez Urząd Miejski w Wołczynie;
  3. podania informacji o czasie pozyskania informacji publicznej przez Urząd Miejski w Wołczynie;
  4. udostępniania informacji publicznej pozyskanej od Urzędu Miejskiego w Wołczynie w pierwotnej pozyskanej formie;
  5. poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

Urząd Miejski w Wołczynie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej.

 

Informacja wytworzona przez dnia 30.01.2012
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 30.01.2012. Odsłon 1120, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony