Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 1/2006, Z dnia: 05.12.2006
W sprawie układu wykonawczego na 2006r.
Załączniki:
zarz_1.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.12.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.12.2006 , wersja 1
Numer: 2/2006, Z dnia: 06.12.2006
W sprawie zmiany działek.
Załączniki:
zarz_2.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.12.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.12.2006 , wersja 1
Numer: 3/2006, Z dnia: 07.12.2006
Zarządzenie Burmistrza w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych gminy Wołczyn w zakresie pobierania dochodów budżetowych
Załączniki:
zarz_3.doc
zal_ 1.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.12.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.12.2006 , wersja 1
Numer: 4/2006, Z dnia: 08.12.2006
W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy i harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2006 rok
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.12.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.12.2006 , wersja 1
Numer: 5/2006, Z dnia: 12.12.2006
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej.
Załączniki:
zarz_5.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.12.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.12.2006 , wersja 1
Numer: 6/2006, Z dnia: 13.12.2006
W sprawie odpłatnego przejęcia działki położonej w Wołczynie .
Załączniki:
zarz_6.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.12.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.12.2006 , wersja 1
Numer: 7/2006, Z dnia: 14.12.2006
W sprawie zamiany działek niezabudowanych
Załączniki:
zarz_7.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.12.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.12.2006 , wersja 1
Numer: 8/2006, Z dnia: 15.12.2006
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy i harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2006
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.12.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.12.2006 , wersja 1
Numer: 9/2006, Z dnia: 18.12.2006
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_9.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.12.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.12.2006 , wersja 1
Numer: 10/2006, Z dnia: 18.12.2006
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_10.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.12.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.12.2006 , wersja 1
Numer: 11/2006, Z dnia: 19.12.2006
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji do spraw regulaminu wynagradzania nauczycieli i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Załączniki:
zarz_11.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.12.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2006 , wersja 1
Numer: 12/2006, Z dnia: 21.12.2006
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
Załączniki:
zarz_12.doc
zal_1-4.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2006 , wersja 1
Numer: 15/2006, Z dnia: 22.12.2006
Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
Załączniki:
zarz_15.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.01.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.01.2007 , wersja 1
Numer: 13/2006, Z dnia: 22.12.2006
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu oraz układu wykonawczego na rok 2006
Załączniki:
zarz_13.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2006 , wersja 1
Numer: 14/2006, Z dnia: 22.12.2006
W sprawie przejęcia działek położonych w Krzywiczynach.
Załączniki:
zarz_14.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2006 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 42  prawy
Początek strony