Budżet 2013

Projekt budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok

Zarządzenie Burmistrza w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2013 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2013 r.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2019

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

załącznik nr 1  wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć

objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

 

Uchwała Nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2019

załącznik nr 1

załącznik nr 2

objaśnienia

Uchwała Nr 747/2012 z dnia 24 stycznia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr XXVII/196/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok

Uchwała Nr 748/2012 z dnia 24 stycznia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

Uchwała Nr 328/2013 z dnia 6 września 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

 

Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 24 marca 2014 roku z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2013 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr  92/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.06.2014
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.06.2014. Odsłon 5118, Wersja 13drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony