Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: IV/46/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: XIV/145/2003
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 1

Numer: II/8/2018, Z dnia: 28.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Załączniki:
uchw_8.pdf
wykaz_8.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2018 , wersja 1

Numer: XII/124/2019, Z dnia: 28.08.2019

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_124.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.08.2019 , wersja 1

Numer: XVI/158/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
uchw_158.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: VI/74/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 2

Numer: XXVI/246/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana: XXXII/204/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
Uchw_246.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XVII/161/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_161.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2020 , wersja 1

Numer: IV/29/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: XXXII/204/2017
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 1

Numer: XXVII/260/2021, Z dnia: 27.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach
Załączniki:
Uchw_260.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: V/62/2019, Z dnia: 27.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie
Załączniki:
uchw_62.pdf
wykaz 1.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 01.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2019 , wersja 1

Numer: XIX/182/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_182.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2020 , wersja 2

Numer: XII/123/2019, Z dnia: 28.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn”
Załączniki:
Uchw_123.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.08.2019 , wersja 1

Numer: XXI/205/2020, Z dnia: 27.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.1510.2.2020 na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_205.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2020 , wersja 2

Numer: XX/197/2020, Z dnia: 29.04.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Załączniki:
Uchw_197.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1

Numer: IV/36/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 21  prawy
Początek strony