Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XXVII/259/2021, Z dnia: 27.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku Wesołe Misie w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_259.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVII/258/2021, Z dnia: 27.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Załączniki:
Uchw_258.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2021 , wersja 2

Numer: XXVII/257/2021, Z dnia: 27.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku
Załączniki:
Uchw_257.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVII/256/2021, Z dnia: 27.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn"
Załączniki:
Uchw_256.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVII/255/2021, Z dnia: 27.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej
Załączniki:
Uchw_255.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVII/254/2021, Z dnia: 27.01.2021

, Zmieniana: XXVI/251/2020
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_254.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVII/253/2021, Z dnia: 27.01.2021

, Zmieniana: XXVI/250/2020
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026
Załączniki:
Uchw_253.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: XXVI/252/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_252.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XXVI/251/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_251.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XXVI/250/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026
Załączniki:
Uchw_250.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XXVI/249/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn w 2021 roku
Załączniki:
Uchw_249.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska Florczak dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XXVI/248/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_248.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska Florczak dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XXVI/247/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana: XIII/92/2015
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Wołczynie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Załączniki:
Uchw_247.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XXVI/246/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana: XXXII/204/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
Uchw_246.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XXVI/245/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana: XVI/160/2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_245.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 22  prawy
Początek strony