Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Wołczyn, 17 października 2005 r.

 

LISTA KANDYDATÓW

NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W WOŁCZYŃSKIM OŚRODKU KULTURY

 

zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego – rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu:

1. Zbadanie predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków; obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata; osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy; przebieg drogi zawodowej; cele zawodowe kandydata.

2. Od kandydata, oprócz znajomości statutu i zakresu działania Wołczyńskiego Ośrodka Kultury wymagana jest znajomość:

a/ ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o działalności kulturalnej, znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów prawnych regulujących problematykę związana ze stanowiskiem,
b/ umiejętność posługiwania się przepisami prawnymi,

c/ operatywność, komunikatywność,

d/ wysoka kultura osobista,

e/ sumienność, życzliwość w pracy z petentami,

f/ umiejętność współpracy w zespole.

 

W wyniku przeprowadzenia drugiej części postępowania kwalifikacyjnego określonego w ogłoszeniu Dyrektora Wołczyńskiego Ośrodka Kultury z dnia 19 września 2005 r. - podaję do publicznej wiadomości listę kandydatów, którzy po zbadaniu pod względem kompletności i spełnieniu wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego - rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w dniu 20 i 21 października 2005 r. w godz. 9.00-15.00  w pokoju nr 5 Wołczyńskiego Ośrodka Kultury, ul. Opolska 2.

O szczegółowym terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani listownie.

 

Lista kandydatów na stanowisko referenta ds. administracyjno-organizacyjno-biurowych:

 

1)      Pani Banaś Aleksandra – zam. Wołczyn

2)      Pani Brzdąk Agnieszka – zam. Kluczbork

3)      Pani Charaśna Anna – zam. Wołczyn

4)      Pani Garbowska Agnieszka – zam. Świniary

5)      Pani Grabowska Magdalena – zam. Gierałcice

6)      Pani Jarczewska Anna – zam. Wołczyn

7)      Pani Kasperkiewicz Ewa – zam. Wołczyn

8)      Pani Kisielewska Anna – zam. Wołczyn

9)      Pani Korzątkowska Anna – zam. Wołczyn

10)   Pani Kukla Marzena – zam. Wołczyn

11)   Pani Łężna Anna – zam. Wołczyn

12)   Pani Matkowska Agnieszka – zam. Szymonków

13)   Pani Michułka Ewa – zam. Wołczyn

14)   Pani Mucha Anna – zam. Wołczyn

15)   Pani Sadlak Katarzyna – zam. Wołczyn

16)   Pani Sadowska Dorota – zam. Wołczyn

17)   Pani Śpiewak Joanna – zam. Wołczyn

18)   Pani Świczewska Małgorzata – zam. Wołczyn

19)   Pan Artymicz Przemysław – zam. Wołczyn

20)   Pan Koryluk Marcin – zam. Wołczyn

21)   Pan Rzadkowski Krzysztof – zam. Wołczyn

22)   Pan Wąsik Tomasz – zam. Wołczyn

 

 

D Y R E K T O R

Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

 

mgr Rafał Neugebauer

Informacja wytworzona przez Rafał Neugebauer dnia 17.10.2005
Opublikowana przez Rafał Neugebauer dnia 17.10.2005. Odsłon 1818, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony