za 2003 rok

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych w Gminie Wołczyn zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. (DZ. U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zmianami)

Radni Rady Miejskiej Wołczyna

Antkowiak Waldemar

Bar Jan

Bartosiński Jan

Bogdanowicz Ludwik

Bury Stanisław

Kwaśnicki Mieczysław

Mały Szczepan

Maszkowski Krzysztof

Muraszko Jerzy

Nowak Ryszard

Sadowski Janusz

Sroka Radosław

Włos Bogusław

Zabłocka Elżbieta

Żebranowicz Waldemar

 

Burmistrz Miasta

Jan Leszek Wiącek

 

Zastępca Burmistrza

Bogusław Adaszyński

 

Sekretarz Gminy

Celina Mular

 

Skarbnik Gminy
Katarzyna Szozda

 

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Grażyna Majcherska

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych

 

Publiczne Gimnazjum w Wołczynie

Jan Kansy

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie

Celina Zając

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie

Wtold Lachowicz

 

Szkoła Podstawowa w Krzywiczynach

Barbara Błaszczykiewicz

 

Szkoła Podstawowa w Szymonkowie

Eulalia Domagała

 

Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Dolnej

Elżbieta Dudek

 

Szkoła Podstawowa w Szumie

Elżbieta Głuszko

 

Szkoła Podstawowa w Skałągach

Barbara Marciniszyn

 

Szkoła Podstawowa w Rożnowie

Alicja Jakubczyk

 

Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej

Lesław Czernik

 

Dyrektor SP w Wąsicach :

Beata Krzyształowicz 

 

Szkoła Podstawowa w Komorznie

Zbigniew Sławiński

 

Przedszkole Publiczne w Wołczynie

Krystyna Bajer

 

Przedszkole Publiczne w Wierzbicy Górnej

Wiesława Michalewska

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie

Jolanta Klasa

 

Straż Miejska

Andrzej Szajniuk

 

Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołczynie

Małgorzata Pieńkowska

 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultuty i Sztuki w Wołczynie

Rafał Neugebauer

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie

Mariusz Pieńkowski

Informacja wytworzona przez Kazimierz Kostera dnia 25.06.2004
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 25.06.2004. Odsłon 2442, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony