Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: III/19/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Wołczynie
Załączniki:
uchw_19.pdf
wykaz_19.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/22/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kluczbork w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie gminy Kluczbork, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_22.pdf
wykaz_22.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/11/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
uchw_11.pdf
wykaz_11.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak-Fiącek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/9/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana: XLI/271/2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
uchw_9.pdf
wykaz_9.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 2

Numer: III/18/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Żłobka Gminnego w Wołczynie oraz nadania mu statutu
Załączniki:
uchw_18.pdf
wykaz_18.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/23/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
Załączniki:
uchw_23.pdf
wykaz_23.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/14/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
uchw_14.pdf
wykaz_14.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/20/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Załączniki:
uchw_20.pdf
wykaz_20.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/24/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024
Załączniki:
uchw_24.pdf
wykaz_24.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/17/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wołczyn na lata 2019-2023
Załączniki:
uchw_17.pdf
wykaz_17.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/21/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Załączniki:
uchw_21.pdf
wykaz_21.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: II/8/2018, Z dnia: 28.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Załączniki:
uchw_8.pdf
wykaz_8.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2018 , wersja 1

Numer: II/6/2018, Z dnia: 28.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019
Załączniki:
uchw_6.pdf
wykaz_6.pdf
Informacja wytworzona przez Bożena Grabas dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2018 , wersja 2

Numer: II/7/2018, Z dnia: 28.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna
Załączniki:
uchw_7.pdf
wykaz_7.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2018 , wersja 1

Numer: I/5/2018, Z dnia: 19.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składu osobowego oraz podmiotu działania Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_5.pdf
wykaz_3.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2018 , wersja 1
 lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Początek strony