Informacja o wynikach

Wołczyn, dnia 16.03.2012r.  

 

 

Informacja o wynikach naboru na psychologa


w projekcie „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie”

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

 

W dniu 02.03.2012r. upubliczniono informację o zaproszeniu do współpracy psychologów w celu przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz zajęć grupowych „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” dla Uczestników/czek projektu„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie”.

 

Zaproszenie do współpracy zostało umieszczone na stronie internetowej bip.wolczyn.pl, jak również wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie OPS, ul. K. Miarki 12, 46-250 Wołczyn. 

 

W związku z zaproszeniem do współpracy psychologów Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż do dnia 14 marca 2012 roku wpłynęła 1 oferta złożona przez: 

 

1.      Pana Macieja Nocuń  zam. w Oleśnie  

 

Pan Maciej Nocuń złożył wszystkie wymagane dokumenty oraz spełnił warunki wymagane na stanowisko psychologa.     

 

Sporządziła: Barbara Stępień

  
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2012
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 22.03.2012. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 1469
Początek strony