Informacja o wynikach

Wołczyn, dnia 16.03.2012r.  

 

Informacja o wynikach naboru na doradcę zawodowego


w projekcie „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie”

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

W dniu 02.03.2012r. upubliczniono informację o zaproszeniu do współpracy doradców zawodowych w celu przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego oraz warsztatów grupowych „Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy” dla Uczestników/czek projektu „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie”.

 

Zaproszenie do współpracy zostało umieszczone na stronie internetowej bip.wolczyn.pl, jak również wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie OPS, ul. K. Miarki 12, 46-250 Wołczyn. 

 

W związku z zaproszeniem do współpracy Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż do dnia 14 marca 2012 roku wpłynęła 1 oferta złożona przez  

 

1.      Panią Annę Sadowską zam. w Kluczborku  

 

Pani Anna Sadowska złożyła wszystkie wymagane dokumenty oraz spełniła warunki wymagane na stanowisko doradcy zawodowego.     

 

Sporządziła: Barbara Stępień


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 22.03.2012
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 22.03.2012. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 1469
Początek strony