za 2012 rok

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych w gminie Wołczyn zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. (j.t. Dz. u.z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.).

Oświadczenia składane do dnia 30 kwietnia 2013 r., według stanu na dzień 31 grudnia roku ubiegłego

Jan Leszek Wiącek - Burmistrz Wołczyna

Bogusław Adaszyński - Zastępca Burmistrza

Beata Siwak   - Sekretarz Gminy 

Katarzyna Krawiec - Skarbnik Gminy

Andrzej Szajniuk - Komendant Straży Miejskiej 

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Grażyna Majcherska

Tadeusz Olejnik

Andrzej Maliński

Jednoosobowe Spółki z.o.o. gminy Wołczyn

Marek Mądrzycki  - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie

Mariusz Pieńkowski - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie

Alicja Wypych - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie  

Instytucje Kultury

Rafał Neugebauer   - Wołczyński Ośrodek Kultury

Małgorzata Pieńkowska - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie

Jednostki Organizacyjne Gminy

Agnieszka Wilczek - Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie

Ewa Pluta  -  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie

Ewa Włos - Gimnazjalno - Licealny Zespół Szkół w Wołczynie

Celina Zając  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołczynie 

Witold Lachowicz - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołczynie

Zbigniew Sławiński - Szkoła Podstawowa Komorzno

Beata Krzyształowicz - Szkoła Podstawowa w Wąsicach

Lesław Czernik - Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej

Krystyna Bajer - Publiczne Przedszkole w Wołczynie

 

Radni

Waldemar Antkowiak

Jan Bartosiński

Barbara Błaszczykiewicz

Ludwik Bogdanowicz

Jerzy Frankiewicz

Zbigniew Kotwicki

Mieczysław Kwaśnicki

Szczepan Mały

Marek Nowak

Ryszard Nowak

Mariola Ruder

Jolanta Schatt

Krzysztof Staszewski

Bogusław Włos

Adam Zarych

 


Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.05.2013
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.05.2013. Odsłon 1514, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 13  prawy
Początek strony