za 2006 rok

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych w Gminie Wołczyn zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r.        o samorządzie gminnym. (t.j. DZ. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

Oświadczenia składane w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania, powołania na stanowisko lub zatrudnienia

Rada Miejska w Wołczynie

Waldemar Antkowiak

Ludwik Bogdanowicz

Jan Bar

Jan Bartosiński

Magdalena Bieniosek

Barbara Błaszczykiewicz

Stanisław Bury

Jerzy Frankiewicz

Zbigniew Kotwicki

Szczepan Mały

Krystyna Mazurczak

Ryszard Nowak

Grzegorz Redlicki

Bogusław Włos

Adam Zarych

 

Burmistrz

Jan Leszek Wiącek

Z-ca Burmistrza

Bogusław Adaszyński

 

Osoby wydające decyzje administarcyjne w imieniu Burmistrza

Tadeusz Olejnik

Andrzej Maliński

 

 

Oświadczenia składane do dnia 30 kwietnia 2007 roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego

Waldemar Antkowiak

Jan Bar

Jan Bartosiński

Magdalena Bieniosek

Barbara Błaszczykiewicz

Ludwik Bogdanowicz

Stanisław Bury

Jerzy Frankiewicz

Zbigniew Kotwicki

Szczepan Mały

Krystyna Mazurczak

Ryszard Nowak

Grzegorz Redlicki

Bogusław Włos

Adam Zarych

Burmistrz

Jan Leszek Wiącek

Z-ca Burmistrza

Bogusław Adaszyński

Skarbnik Gminy

Katrzyna Szozda

Sekretarz Gminy

Beata Siwak

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Grażyna Majcherska

Andrzej Maliński

Tadeusz Olejnik

Jednoosobowe Spółki  z.o.o Gminy Wołczyn

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie

Marek Mądrzycki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie

Mariusz Pieńkowski

Alicja Wypych

 Jednostki Organizacyjne Gminy 

Wołczyński Ośrodek Kultury w Wołczynie

Rafał Neugebauer

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie

Małgorzata Pieńkowska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie

do 01 październia 2006r Jolanta Klasa

Ewa Pluta

od 3 grudnia 2007r. Agnieszka Wilczek

do 30 listopada 2007r. Ewa Pluta

Publiczne Gimnazjum w Wołczynie

Ewa Włos

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołczynie

Celina Zając

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołczynie

Witold Lachowicz

Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej

Lesław Czernik

Szkoła Podstawowa w Szymonkowie

Eulalia Domagała

Szkoła Podstawowa w Skałągach

do 29 marca 2006r. Krystyna Gucz

do 31 sierpnia 2006r. Barbara Marciniszyn

do 31 sierpnia 2007r. Barbara Marciniszyn

Małgorzata Łacina

Szkoła Podstawowa w Komorznie

Zbigniew Sławiński

Szkoła Podstawowa w Wąsicach

Beata Krzyształowicz

Publiczne Przedszkole w Wołczynie

Krystyna Bajer

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.01.2008
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.01.2008. Odsłon 3325, Wersja 19drukuj
Wersja : lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Początek strony