Budżet 2024

ZARZĄDZENIE NR 1072/2023 Burmistrza Wołczyna z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 r. oraz wieloletniej prognozy finasowej na lata 2024-2029

projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasowej na lata 2024-2029

 

Uchwała Nr Pb/14/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołczyn na 2024 r. 

 

Uchwała Nr Pw/14/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie opinii o przedłożnym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wołczyn

 

Uchwała nr Dp/12/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołczyn na 2024r. 

 

Uchwała Nr LIX/524/2023 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok

Uchwała nr Dł/2/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 stycznia 2024 r.w sprawie opiniio prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wołczyn

 Uchwała nr Du/3/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Wołczyn na 2024 rok

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.01.2024 10:12
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.01.2024 10:12. Odsłon 174, Wersja 8