„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych. (wygasły...)

„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. Karola Miarki 12, 46 - 250 Wołczyn, tel/fax 077 418 89 80

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

     20.11.2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie zorganizował w ramach projektu pt. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej konferencję pt.: „Profilaktyka chorób kobiecych". Konferencję poprowadził lekarz ginekolog-położnik Grzegorz Kowalczyk. Konferencja miała na celu zapobieganie chorobom kobiecym, zwłaszcza rakowi szyjki macicy, uzmysłowienie kobietom systematyczności w badaniach ginekologicznych, cytologicznych, samokontroli piersi. „Profilaktyka chorób kobiecych" bardzo zainteresowała uczestniczki projektu, miały one wiele pytań, na które odpowiedzi udzielał w/w specjalista.

     W tymże dniu beneficjentkom ostatecznym projektu pt. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie" wręczono dyplomy o ukończonych szkoleniach i kursach z zakresu aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Uroczystego wręczania dyplomów dokonali panowie burmistrzowie Wołczyna - Jan Leszek Wiącek i Bogusław Adaszyński, pani kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie - Agnieszka Wilczek i pani kierownik „CISPOL" w Polanowicach - Wioletta Kardas.


     Uczestniczki szkoleń i kursów z dużym zaangażowaniem i chęcią uczestniczyły we wszystkich zaproponowanych im formach wsparcia. Połowa pań miała 100% frekwencję. Udział w zajęciach oprócz wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych miał na celu zwiększenie motywacji beneficjentek ostatecznych do działania mającego na celu przywrócenie ich na rynek pracy, zwiększenie ich zdolności komunikacyjnych, poprawę ich kondycji psychospołecznej, wzrost poczucia własnej wartości oraz poprawę autoprezentacji. 
Jeszcze raz gratulujemy serdecznie wytrwałości i systematyczności następującym paniom:
Irenie Balcerzak, Joannie Baran, Hannie Brzezińskiej, Marioli Całkowskiej, Alicji Dutkiewicz, Krystynie Filarskiej Naporowskiej, Grażynie Giec, Elżbiecie Kuca, Ewie Kuflowskiej, Ewie Lech, Bożenie Meryk, Ewie Michulec, Elżbiecie Przygoda, Katarzynie Suliga, Dorocie Sułkowskiej, Marzenie Sułkowskiej, Marii Szczurowskiej, Halinie Wasik, Wiesławie Włoszczyk i Dorocie Żehaluk.


     Całkowite zakończenie rzeczowej i finansowej realizacji projektu współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego będzie miało miejsce z końcem 2008 roku. Projekt wdrażany jest w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu wynosi 213 910,00 PLN, wysokość wsparcia 191 310,00 PLN.

  


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez A. Wilczek dnia 27.07.2018
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 27.07.2018. Wygasa 27.07.2018. Odsłon 5815
Początek strony