Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie.. (wygasły...)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, ul. Karola Miarki 12, 46 - 250 Wołczyn, tel/fax 077 418 89 80

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie od początku maja 2008 realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, planowane zakończenie projektu będzie miało miejsce z końcem 2008 roku. Projekt pt. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie" wdrażany jest w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu wynosi 213 910,00 PLN, wysokość wsparcia 191 310,00 PLN. Projekt skierowany jest do nie pracujących klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie.

            W Ośrodku Pomocy Społecznej od lipca br. trwają szkolenia oraz kursy, które stanowią wsparcie dla 20 kobiet będących uczestniczkami projektu. Panie, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji uczestniczą w działaniach, zakończyły kurs „Opiekunka środowiskowa z elementami języka niemieckiego". Kurs ten stanowił główny element projektu skierowany do Uczestników Projektu, składał się on z części teoretycznej w wymiarze 80 godzin, oraz 30 godzin zajęć praktycznych. W czasie trwania głównego kursu Panie uczestniczyły również w różnych szkoleniach „wplecionych" w główny kurs np. w szkolenie pt. „Zapobieganie i kontrola agresji", „Trening komunikacji interpersonalnej", „Sztuka skutecznej autoprezentacji", „Nowoczesne metody poszukiwania pracy", „Konstruowanie własnego CV". Dodatkowo w miesiącach od września do listopada bieżącego roku Panie otrzymują również wsparcie w  postaci spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym oraz radcą prawnym . 

            Panie objęte projektem z dużym zaangażowaniem i chęcią uczestniczyły we wszystkich zaproponowanych im formach wsparcia. Świadczy o tym niemal 100% frekwencja oraz wyniki badań ewaluacyjnych. Pomimo iż kursy trwały nieustannie prawie przez 3 miesiące, Panie z ochotą zgodziły się na uczestnictwo w jeszcze jednym szkoleniu. W wyniku powstałych oszczędności zorganizowane zostało dodatkowe szkolenie pt. „Poprawa własnego wizerunku jednym z elementów aktywizacji społecznej i zawodowej". Kurs będzie trwał w sumie 40 godzin, w czasie zajęć Panie uczyły się jak poprawnie wykonać makijaż i inne zabiegi kosmetyczne, zostały również zapoznane z zasadami zdrowego żywienia i wpływu sposobu odżywiania na cerę czy włosy, przedstawione zostały również zagadnienia z zakresu profilaktyki chorób skóry.

            Pomimo iż cały projekt był z pewnością wyczerpujący dla jego uczestników, cieszymy się niezmiernie z faktu iż wszystkie Panie, które rozpoczęły uczestnictwo w projekcie w lipcu br. są z nami aż do teraz. Gratulujemy serdecznie wytrwałości oraz chęci wszystkim uczestniczkom projektu. Składamy również podziękowania za zaangażowanie w pracę kierownictwu i pracownikom Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach, którzy prowadzili szkolenia  - wprawili w zaciekawienie i utrzymali zainteresowanie kursami wśród  Uczestników Projektu, co stało się jednym z elementów składowych sukcesu działań realizowanych w ramach projektu.

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez A. Wilczek dnia 27.07.2018
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 27.07.2018. Wygasa 17.08.2020. Odsłon 5815
Początek strony