za 2014 rok

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych w gminie Wołczyn zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. (j.t. Dz. u.z 2013r. poz. 594 z póź.zm.)

Oświadczenia składane do dnia 30 kwietnia 2014 r., według stanu na dzień 31 grudnia roku ubiegłego

Radni

Waldemar Antkowiak

Kazimierz Bar

Jan Bartosiński

Barbara Błaszczykiewicz

Ludwik Bogdanowicz

Beata Górska Markowicz

Mieczysław Kwaśnicki

Szczepan  Mały

Krystyna Mazurczak

Ryszard Mrugalski

Halina Neugebauer

Marek Nowak

Ryszard Nowak

Jolanta  Schatt

Adam Zarych

 

Urząd Miejski

Jan Leszek Wiącek - Burmistrz Wołczyna

Bogusław Adaszyński - Zastępca Burmistrza

Beata Siwak   - Sekretarz Gminy 

Katarzyna Krawiec - Skarbnik Gminy

Andrzej Szajniuk - Komendant Straży Miejskiej 

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Grażyna Majcherska

Tadeusz Olejnik

Andrzej Maliński

Jednoosobowe Spółki z o.o. gminy Wołczyn

Marek Mądrzycki   - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie

Mariusz Pieńkowski - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie

Alicja Wypych   - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie  

Instytucje Kultury

Rafał Neugebauer   - Wołczyński Ośrodek Kultury

Małgorzata Pieńkowska - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie

Jednostki Organizacyjne Gminy

Agnieszka Wilczek - Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie

Ewa Pluta -  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie

Ewa Włos - Gimnazjalno - Licealny Zespół Szkół w Wołczynie

Celina Zając   - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołczynie 

Witold Lachowicz - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołczynie

Emilia Sławińska - Szkoła Podstawowa Komorzno

Beata Krzyształowicz - Szkoła Podstawowa w Wąsicach

Lesław Czernik - Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej

Krystyna Bajer - Publiczne Przedszkole w Wołczynie

Informacja wytworzona przez Julita Matelska, Elżbieta Bar dnia 22.05.2015
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.06.2015. Odsłon 1109, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony