Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 180/2015, Z dnia: 02.11.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku
Załączniki:
zarz_180.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.11.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.11.2015 , wersja 1
Numer: 181/2015, Z dnia: 12.11.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie projektu budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 18.11.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.11.2015 , wersja 1
Numer: 182/2015, Z dnia: 12.11.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
182.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 18.11.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.11.2015 , wersja 1
Numer: 183/2015, Z dnia: 12.11.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
183.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 18.11.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.11.2015 , wersja 1
Numer: 184/2015, Z dnia: 25.11.2015
zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
184.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.11.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2015 , wersja 1
Numer: 185/2015, Z dnia: 25.11.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.11.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2015 , wersja 1
Numer: 186/2015, Z dnia: 30.11.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
zarz_186.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.12.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.12.2015 , wersja 1
Numer: 187/2015, Z dnia: 30.11.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia wysokości stawki godzinowej za wynajem hali widowiskowo-sportowej w Wołczynie
Załączniki:
zarz_187.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.12.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.12.2015 , wersja 1
Numer: 188/2015, Z dnia: 30.11.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2015 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
188.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.12.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.12.2015 , wersja 1
Numer: 189/2015, Z dnia: 03.12.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_189.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.12.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.12.2015 , wersja 1
Numer: 19/2014, Z dnia: 29.12.2014
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych,ustalonej na 2014 rok
Załączniki:
zarz_19.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.01.2015 , wersja 1
Numer: 190/2015, Z dnia: 03.12.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.12.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.12.2015 , wersja 1
Numer: 191/2015, Z dnia: 03.12.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_191.pdf
zal.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.12.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.12.2015 , wersja 1
Numer: 192/2015, Z dnia: 10.12.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_192.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.12.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.12.2015 , wersja 1
Numer: 193/2015, Z dnia: 11.12.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
193.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.12.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.12.2015 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 43  prawy
Początek strony