Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 167/2015, Z dnia: 30.09.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
zarz_167.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.10.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.10.2015 , wersja 1
Numer: 168/2015, Z dnia: 05.10.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
zarz_168.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.10.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.10.2015 , wersja 1
Numer: 169/2015, Z dnia: 05.10.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie przejęcia działek położonych w obrębie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_169.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.10.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.10.2015 , wersja 1
Numer: 17/2014, Z dnia: 22.12.2014
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_17.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.12.2014 , wersja 1
Numer: 170/2015, Z dnia: 06.10.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2015 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.10.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.10.2015 , wersja 1
Numer: 171/2015, Z dnia: 08.10.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu
Załączniki:
zarz_171.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.10.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.10.2015 , wersja 1
Numer: 172/2015, Z dnia: 09.10.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
172.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.10.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.10.2015 , wersja 1
Numer: 173/2015, Z dnia: 09.10.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
173.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.10.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.10.2015 , wersja 1
Numer: 174/2015, Z dnia: 12.10.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w nieruchomościach na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_174.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.10.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.10.2015 , wersja 1
Numer: 175/2015, Z dnia: 12.10.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji d/s przekazania składników majątkowych i dokumentacji organizacyjnej Przedszkola Publicznego w Wołczynie
Załączniki:
zarz_175.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.10.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.10.2015 , wersja 1
Numer: 176/2015, Z dnia: 23.10.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
176.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.11.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.11.2015 , wersja 1
Numer: 177/2015, Z dnia: 23.10.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu giny na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.11.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.11.2015 , wersja 1
Numer: 178/2015, Z dnia: 28.10.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
178.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.11.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.11.2015 , wersja 1
Numer: 179/2015, Z dnia: 28.10.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.11.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.11.2015 , wersja 1
Numer: 18/2014, Z dnia: 22.12.2014
Zarządzenie Burmistrza w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu opłaty czynszu za najem lub odszkodowanie za bezumowne korzystanie z komunalnego lokalu mieszkalnego
Załączniki:
zarz_18..pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.01.2015 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 43  prawy
Początek strony