Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 153/2015, Z dnia: 08.09.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_153.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.09.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.09.2015 , wersja 1
Numer: 154/2015, Z dnia: 11.09.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
154.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.09.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.09.2015 , wersja 1
Numer: 155/2015, Z dnia: 11.09.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
155.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.09.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.09.2015 , wersja 1
Numer: 156/2015, Z dnia: 15.09.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
zarz_156.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.09.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.09.2015 , wersja 1
Numer: 157/2015, Z dnia: 16.09.2015
Zarządzenie Burmistrza zmieniające Zarządzenie nr 148/2015 w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wołczynie
Załączniki:
zarz_157.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.09.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.09.2015 , wersja 1
Numer: 158/2015, Z dnia: 28.09.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
158.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.09.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2015 , wersja 1
Numer: 159/2015, Z dnia: 28.09.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.09.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2015 , wersja 1
Numer: 16/2014, Z dnia: 22.12.2014
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_16.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.12.2014 , wersja 1
Numer: 160/2015, Z dnia: 29.09.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_160.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.10.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.10.2015 , wersja 1
Numer: 161/2015, Z dnia: 29.09.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie planowania i ewidencji wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
Załączniki:
zarz_161.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.10.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.10.2015 , wersja 1
Numer: 162/2015, Z dnia: 30.09.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.10.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.10.2015 , wersja 1
Numer: 163/2015, Z dnia: 01.10.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych, ustalonej na 2015 rok
Załączniki:
zarz_163.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.10.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.10.2015 , wersja 1
Numer: 164/2015, Z dnia: 01.10.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_164.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.10.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.10.2015 , wersja 1
Numer: 165/2015, Z dnia: 01.10.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_165.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.10.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.10.2015 , wersja 1
Numer: 166/2015, Z dnia: 01.10.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_166.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.10.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.10.2015 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 43  prawy
Początek strony