Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 126/2015, Z dnia: 23.07.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia miejsc z przeznaczeniem do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do sejmu Rp i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
Załączniki:
zarz_126.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.08.2015 , wersja 1
Numer: 127/2015, Z dnia: 24.07.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarz_127.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.08.2015 , wersja 1
Numer: 128/2015, Z dnia: 24.07.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
128.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.08.2015 , wersja 1
Numer: 129/2015, Z dnia: 27.07.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2020
Załączniki:
zarz_129.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.08.2015 , wersja 1
Numer: 13/2014, Z dnia: 22.12.2014
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_13.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.12.2014 , wersja 1
Numer: 130/2015, Z dnia: 28.07.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna"
Załączniki:
zarz_130.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.08.2015 , wersja 1
Numer: 131/2015, Z dnia: 28.07.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Wołczynie
Załączniki:
zarz_131.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.08.2015 , wersja 1
Numer: 132/2015, Z dnia: 03.08.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
132.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.08.2015 , wersja 1
Numer: 133/2015, Z dnia: 03.08.2015
zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.08.2015 , wersja 1
Numer: 134/2015, Z dnia: 10.08.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
zarz_134.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.08.2015 , wersja 1
Numer: 135/2015, Z dnia: 10.08.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
zarz_135.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.08.2015 , wersja 1
Numer: 136/2015, Z dnia: 11.08.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji ds referendum
Załączniki:
zarz_136.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.08.2015 , wersja 1
Numer: 137/2017, Z dnia: 14.08.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
137.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2015 , wersja 1
Numer: 138/2015, Z dnia: 14.08.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2015 , wersja 1
Numer: 139/2015, Z dnia: 20.08.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_139.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.08.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 43  prawy
Początek strony