Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 112/2015, Z dnia: 30.06.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
112.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: 113/2015, Z dnia: 01.07.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
113.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: 114/2015, Z dnia: 01.07.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
114.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: 115/2015, Z dnia: 01.07.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymywania lokali socjalnych ustalonej na 2015 rok
Załączniki:
zarz_115.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: 116/2015, Z dnia: 07.07.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Wołczynie
Załączniki:
zarz_116.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.07.2015 , wersja 1
Numer: 117/2015, Z dnia: 10.07.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
zarz_117.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.07.2015 , wersja 1
Numer: 118/2015, Z dnia: 10.07.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Załączniki:
118.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.07.2015 , wersja 1
Numer: 119/2015, Z dnia: 14.07.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
119.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.07.2015 , wersja 1
Numer: 12/2014, Z dnia: 19.12.2014
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.12.2014 , wersja 1
Numer: 120/2015, Z dnia: 14.07.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.07.2015 , wersja 1
Numer: 121/2015, Z dnia: 14.07.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
zarz_121.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.07.2015 , wersja 1
Numer: 122/2015, Z dnia: 17.07.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania zespołu jako ciała doradczego i opiniodawczego prace nad opracowaniem "Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020"
Załączniki:
zarz_122.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.07.2015 , wersja 1
Numer: 123/2015, Z dnia: 23.07.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
123.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.08.2015 , wersja 1
Numer: 124/2015, Z dnia: 23.07.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.08.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.08.2015 , wersja 1
Numer: 125/2015, Z dnia: 23.07.2015
Z a r z ą d z e n i e Burmistrza Wołczyna w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem.
Załączniki:
zarz_125.pdf
Informacja wytworzona przez Wiesława Skotnik dnia 23.07.2015.
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 23.07.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 43  prawy
Początek strony