Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 221/2016, Z dnia: 11.01.2016
Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
zarz_221.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 22.01.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.01.2016 , wersja 1
Numer: 222/2016, Z dnia: 13.01.2016
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację celu publicznego gminy Wołczyn za zakresu sportu
Załączniki:
zarz_222.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 15.01.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2016 , wersja 1
Numer: 223/2016, Z dnia: 22.01.2016
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołczyn na 2016 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
223.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 26.01.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.01.2016 , wersja 1
Numer: 224/2016, Z dnia: 27.01.2016
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
Załączniki:
224.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.01.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.01.2016 , wersja 1
Numer: 225/2016, Z dnia: 27.01.2016
zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok
Załączniki:
225.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.01.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.01.2016 , wersja 1
Numer: 226/2016, Z dnia: 29.01.2016
Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych a także terminów składania dokumentów w tych postępowaniach
Załączniki:
zarz_226.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 01.02.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.02.2016 , wersja 1
Numer: 227/2016, Z dnia: 12.02.2016
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_227.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 12.02.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.02.2016 , wersja 1
Numer: 228/2016, Z dnia: 11.02.2016
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_228.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 12.02.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.02.2016 , wersja 1
Numer: 229/2016, Z dnia: 12.02.2016
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_229.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 12.02.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.02.2016 , wersja 1
Numer: 23/2015, Z dnia: 02.01.2015
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_23.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.01.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2015 , wersja 1
Numer: 230/2016, Z dnia: 11.02.2016
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_230.pdf
Informacja wytworzona przez Maarcin Dłubak dnia 12.02.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.02.2016 , wersja 3
Numer: 231/2016, Z dnia: 11.02.2016
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_231.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 11.02.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.02.2016 , wersja 1
Numer: 232/2016, Z dnia: 11.02.2016
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_232.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 12.02.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.02.2016 , wersja 1
Numer: 233/2016, Z dnia: 11.02.2016
Zarządzenie Burmistrza w sprawie naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów będących nauczycielami zlikwidowanych szkół podstawowych i przedszkoli
Załączniki:
zarz_233.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 12.02.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.02.2016 , wersja 1
Numer: 234/2016, Z dnia: 15.02.2016
Zarządzenie Burmistrza zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych
Załączniki:
zarz_234.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 15.02.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.02.2016 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 43  prawy
Początek strony