Uchwały w kadencji 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: XXI/189/2004, Z dnia: 28.04.2004, Zmieniana:  
W sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych, żelaza i stali oraz źródeł jego pochodzenia przez przedsiębiorców prowadzacych skup złomu na terenie gminy Wołczyn.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2004.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.05.2004 , wersja 1
Numer: XLIV/344/2006, Z dnia: 03.03.2006, Zmieniana:  
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn - uchylona Uchwałą Nr V/20/2007 z dnia 21.02.2007r.
Załączniki:
uchw_344.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2007 , wersja 2
Numer: XXVIII/232/2004, Z dnia: 24.11.2004, Zmieniana:  
W sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.11.2004.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.12.2004 , wersja 1
Numer: XL/327/2005, Z dnia: 05.12.2005, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
Załączniki:
uchw_327.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.12.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.12.2005 , wersja 1
Numer: XLVI/359/2006, Z dnia: 26.04.2006, Zmieniana:  
W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Wołczyn oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Załączniki:
uchw_359.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2006 , wersja 1
Numer: XLVIII/372/2006, Z dnia: 28.06.2006, Zmieniana:  
W sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu
Załączniki:
uchw_372.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.06.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.06.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/290/2005, Z dnia: 30.05.2005, Zmieniana:  
w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_290.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.05.2005.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.06.2005 , wersja 1
Numer: XXXVI/295/2005, Z dnia: 30.05.2005, Zmieniana:  
w sprawie przeznaczenia mienia Gminy Wołczyn będacego w zarządzie i użytkowaniu likwidowanej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Dolnej
Załączniki:
uchw_295.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.05.2005.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.06.2005 , wersja 1
Numer: XXXV/284/2005, Z dnia: 09.05.2005, Zmieniana: XXX/252/2005
W sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2005
Załączniki:
uchw_284.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 09.05.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2005 , wersja 1
Numer: XLIV/345/2006, Z dnia: 03.03.2006, Zmieniana: XXV/211/2004
W sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2004-2009.
Załączniki:
uchw_345.doc
zal_345.xls
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.03.2006 , wersja 1
Numer: XXXII/264/2005, Z dnia: 30.03.2005, Zmieniana: XXX/252/2005
W sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2005
Załączniki:
uchw_264.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2005 , wersja 1
Numer: XXXII/274/2005, Z dnia: 30.03.2005, Zmieniana:  
W sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn”
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2005.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2005 , wersja 2
Numer: XI/111/2003, Z dnia: 10.09.2003, Zmieniana:  
W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wołczyn.
Załączniki:
uchw_111.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.09.2003.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.04.2004 , wersja 1
Numer: XII/118/2003, Z dnia: 02.10.2003, Zmieniana:  
W sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Miejskiej w Wołczynie dot. docelowego planu sieci placówek oświatowych w gminie Wołczyn na lata 2004-2006.
Załączniki:
uchw_118.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.10.2003.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.10.2003 , wersja 1
Numer: XXXVII/303/2005, Z dnia: 29.06.2005, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Załączniki:
uchw_303.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.06.2005.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2005 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 25  prawy
Początek strony