Biblioteka Publiczna w Wołczynie

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

 

Numer wpisu do rejestru: 1

 

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba
i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora
i aktu
o utworzeniu instytucji
kultury

Nazwa, podmiotu
z którym organizator wspólnie prowadzi instytucje kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji
kultury
nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię
i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1.04.1993 rok

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna  im. Jakuba Kanii

MiGBP

Realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania i rozwijania czytelnictwa

ul. Opolska 4

46-250
Wołczyn 1

Gmina Wołczyn

Uchwała Nr XXIV/150/93
rady miejskiej
w Wołczynie
z dnia 19 lutego 1993 r.[1]

Brak

P-58305827
2490953
41A53-3-
38253417 1

Brak

Grażyna Kunaszewska

28.02.2001 rok

 

 

 

Gmina Wołczyn

Uchwała Nr XXVIII/187/
2001 Rady Miejskiej
z dnia 26 luty 2001 roku

 

530582724

 

 

5.10.2010 rok

 

 

ul.
Sienkiewicza
5

46-250
Wołczyn

 

 

 

Brak

Elżbieta Bar

 4.09.2012 r.
       Uchwała Nr XXIII/159/2012 Rady Miejskiej z dnia 30.08.2012 r. - Akt o utworzeniu
     Brak  Elżbieta Bar

 

Dział II - Organizacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko
dyrektora instytucji
kultury i jego
zastępców lub
oznaczenie osoby
fizycznej lub
prawnej, której
powierzono
zarządzanie
instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

 

2

1.04.1993r.

Statut Złożono w dniu 1.04.1993 r.[2]

Maria Kopaniecka2

Brak

Brak

Brak

Grażyna Kunaszewska

28.02.2001 r.

Statut złożono w dniu 28.02.2001 r.

 

 

 

 

Grażyna Kunaszewska

28.05.2001 r.

 

Małgorzata
Pieńkowska

 

 

 

Grażyna Kunaszewska  

 4.09.2012 r. Statut złożono w dniu 4.09.2012 r. - Uchwała Nr XXIII/160/2012 Rady Miejskiej z dnia 30.08.2012 r.2
      Rozstrzygnięcie nadzorcze NK.III.4131.1.76.2012.IM Wojewody Opolskiego  z dnia 28.09.2012 r.
 Elżbieta Bar
6.11.2012 r.
Statut złożono w dniu 6.11.2012 r. Uchwała Nr XXV/172/2012 Rady Miejskiej z dnia 31.10.2012 r.
         Elżbieta Bar

 

Dział III - Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

28.03.2012r.

Złożono bilans za 2011 r., który dołączono do akt rejestrowych

Brak

Brak

Elżbieta Bar

   26.03.2013r. Złożono bilans za 2012 r., który dołączono do akt rejestrowych Brak
Brak
Elżbieta Bar
   3.04.2014r. Złożono bilans za 2013 r., który dołączono do akt rejestrowych
Brak
Brak
Elżbieta Bar

 

Dział IV - Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

Brak

Brak

Brak

Brak

 

 [1] Zapis nieaktualny

[2] Zapis nieaktualny

Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.07.2014
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.07.2014. Odsłon 1047, Wersja 5drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 15  prawy
Początek strony