Zaświadczenia

Zaświadczenia:

  1.          o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
  2.          o użytkach rolnych
  3.          o dochodowości z gospodarstwa rolnego      
  4.          o wysokości zobowiązań spadkodawcy
  5.     o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na     sprzedaż napojów alkoholowych

Organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, w granicach żądania wnioskodawcy, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Do ściągnięcia:

Formularz wniosku o wydanie zaświadczeń wymienionych w pkt. 1 - 4:   formularz 

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia wymienionego w pkt. 5: formularz

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołczynie:

       Bank Spółdzielczy Wołczyn nr 40887600090000103620000001

 

Podstawa prawna:

  1. Dział VIII a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 roku nr 187 poz. 1330) 
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 27.02.2009 8:45
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 27.02.2009 8:45. Odsłon 5985, Wersja 6