Zaświadczenia

Zaświadczenia 

 

Informacje związane z opłatą skarbową za wydanie zaświadczenia udzielane są w Wydziale Podatków i Opłat  pok. 6-7  (tel. 77-4188340 wew. 218 , 219)  

 

Zaświadczenia wydawane w Wydziale Podatków i Opłat:

    1.  o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości        

    2.  o użytkach rolnych

    3.  o wysokości zobowiązań spadkodawcy 

    4.  potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

Organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, w granicach żądania wnioskodawcy, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

 

Do ściągnięcia:

Formularz wniosku o wydanie zaświadczeń wymienionych w pkt. 1 - 3:   formularz

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia wymienionego w pkt. 4: formularz

 

Wysokość opłaty skarbowej:

 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołczynie:

       Bank Spółdzielczy Wołczyn nr 40887600090000103620000001

 

Podstawa prawna:

1.  Dział VIII a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zmianami)

2.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

3.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 roku nr 187 poz. 1330) 

Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 29.12.2022 15:08
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 29.12.2022 15:08. Odsłon 6096, Wersja 13