Budżet 2019

Zarządzenie Nr 655/2018 Burmistrza Wołczyna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 oraz wieloletniej prognozy finansowej 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 641/2018 z dnia 14 grudnia 2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Wołczyn na 2019 r. 

 Uchwała Nr 642/2018 z dnia 14 grudnia 2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej

 

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn 

Uchwała nr 724/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wołczyn 

Uchwała nr 17/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budzetowej Gminy Wołczyn na 2019 r. 

 

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024

Uchwała nr 506/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Wołczyn

 

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finasowej na lata 2019-2024

Informacja Burmistrza Wołczyna o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2019 roku

Informacja Burmistrza Wołczyna o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 r.

Informacja Burmistrza Wołczyna o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Uchwała Nr 319/2019 z dnia 2 września 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przbiegu wykonania budżetu za Ipółrocze 2019 roku

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.11.2018
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019. Odsłon 297, Wersja 7drukuj
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 18  prawy
Początek strony