Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 538/2006, Z dnia: 04.04.2006
Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia bonifikaty od spłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe
Załączniki:
zarz_538.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.04.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.04.2006 , wersja 1
Numer: 354/2006, Z dnia: 04.04.2006
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.04.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.04.2006 , wersja 1
Numer: 537/2006, Z dnia: 04.04.2006
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.04.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.04.2006 , wersja 1
Numer: 533/2006, Z dnia: 03.04.2006
Zarządzenie w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali s o c j a l n y c h, ustalonej na 2006 rok
Załączniki:
zarz_533.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2006 , wersja 1
Numer: 531/2006, Z dnia: 31.03.2006
Zarządzenie w sprawie zmian budżetu oraz układu wykonawczego na rok 2006
Załączniki:
zarz_531.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2006 , wersja 1
Numer: 532/2006, Z dnia: 31.03.2006
Zarządzenie w sprawie powołania gminnego zespołu sędziowskiego.
Załączniki:
zarz_532.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.04.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.04.2006 , wersja 1
Numer: 529/2006, Z dnia: 30.03.2006
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Wołczyn na 2006r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.04.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.04.2006 , wersja 1
Numer: 530/2006, Z dnia: 30.03.2006
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Kapituły "Wołczyńskiego Isandra"
Załączniki:
zarz_530.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.04.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2006 , wersja 1
Numer: 528/2006, Z dnia: 29.03.2006
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Wołczyn na 2006r.
Załączniki:
zarz_528.doc
zal_528.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.04.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.04.2006 , wersja 1
Numer: 527/2006, Z dnia: 27.03.2006
Zarządzenie w sprawie regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy
Załączniki:
zarz_527.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.03.2006 , wersja 1
Numer: 526/2006, Z dnia: 22.03.2006
Zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Załączniki:
zarz_527.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2006 , wersja 1
Numer: 525/2006, Z dnia: 14.03.2006
Zarządzenie w sprawie określenia wymogów, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_525.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.04.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.04.2006 , wersja 1
Numer: 524/2006, Z dnia: 14.03.2006
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej.
Załączniki:
zarz_524.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 20.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.03.2006 , wersja 1
Numer: 521/2006, Z dnia: 08.03.2006
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyte, dzierżawę lub najem.
Załączniki:
zarz_521.doc
zal_521.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.03.2006 , wersja 1
Numer: 523/2006, Z dnia: 08.03.2006
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej.
Załączniki:
zarz_523.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 20.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.03.2006 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 35  prawy
Początek strony