Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 132/2004, Z dnia: 14.01.2004
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży, oddania w użytkowania wieczystego, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_132.doc
zal_132.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004 , wersja 1
Numer: 181/2004, Z dnia: 04.05.2004
Zarządzenie Burmistrza Wołczyna w sprawie udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należacych do właściwości gminy.
Załączniki:
zarz_181.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.07.2004.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.07.2004 , wersja 1
Numer: 215/2004, Z dnia: 25.06.2004
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu, układu wykonawczego i harmonogramu na 2004r
Załączniki:
zarz_215.doc
zal_215.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.07.2004.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.07.2004 , wersja 1
Numer: 130/2004, Z dnia: 14.01.2004
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowania wieczystego, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_130.doc
zal_130.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004 , wersja 1
Numer: 131/2004, Z dnia: 14.01.2004
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w uzytkowania wieczystego, dzierżawę lub najem.
Załączniki:
zarz_131,.doc
zal_131.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004 , wersja 1
Numer: 133/2004, Z dnia: 14.01.2004
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowania wieczystego, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_133.doc
zal_133.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004 , wersja 1
Numer: 134/2004, Z dnia: 16.01.2004
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rożnowie
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004 , wersja 1
Numer: 135/2004, Z dnia: 23.01.2004
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczystego, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_135.doc
zal_135.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004 , wersja 2
Numer: 136/2004, Z dnia: 29.01.2004
Zarządzenie Burmistrza w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Wołczyn na 2004r., planu finansowego zadań zleconych gminie na 2004r
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004 , wersja 2
Numer: 137/2004, Z dnia: 03.02.2004
Zarządzenie Burmistrza w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2004r.
Załączniki:
zarz_137.doc
zal_137_1.xls
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004 , wersja 2
Numer: 138/2004, Z dnia: 05.02.2004
Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych.
Załączniki:
zarz_138.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004 , wersja 1
Numer: 139/2004, Z dnia: 09.02.2004
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowania wieczystego, dzierżawę lub najem.
Załączniki:
zarz_139.doc
zal139.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004 , wersja 1
Numer: 140/2004, Z dnia: 10.02.2004
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej.
Załączniki:
zarz_140.sxw
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004 , wersja 1
Numer: 141/2004, Z dnia: 11.02.2004
Zarządzenie Burmistrza w sprawie przejęcia działki położonej w Wierzbicy Górnej
Załączniki:
zarz_141.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004 , wersja 1
Numer: 142/2004, Z dnia: 26.02.2004
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Wołczyn na rok 2004.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2004 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 35  prawy
Początek strony