Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XIII/13/2019, Z dnia: 16.09.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024
Załączniki:
zm_WPF_wrzesien_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.09.2019 , wersja 1

Numer: XIII/13/2019, Z dnia: 16.09.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Informacja wytworzona przez dnia 16.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.09.2019 , wersja 1

Numer: XIII/13/2019, Z dnia: 16.09.2019

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przydomowych oczyszczalni ścieków
Informacja wytworzona przez dnia 16.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.09.2019 , wersja 1

Numer: XII/12/2019, Z dnia: 27.08.2019

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Informacja wytworzona przez dnia 27.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.08.2019 , wersja 1

Numer: XII/12/2019, Z dnia: 21.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn”
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.08.2019 , wersja 1

Numer: XII/12/2019, Z dnia: 21.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przejęcia przez Gminę Wołczyn zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego
Załączniki:
nauka_religii_KZ.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.08.2019 , wersja 1

Numer: XII/12/2019, Z dnia: 21.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej IV ligi i klasy okręgowej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.08.2019 , wersja 1

Numer: XII/12/2019, Z dnia: 21.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.08.2019 , wersja 1

Numer: XII/12/2019, Z dnia: 20.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 2

Numer: XII/12/2019, Z dnia: 20.08.2019

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie określania zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
dieta_soltysi.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 1

Numer: XII/12/2019, Z dnia: 20.08.2019

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę regulaminu wynagrodzenia nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 1

Numer: XII/12/2019, Z dnia: 20.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 1

Numer: XII/12/2019, Z dnia: 20.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany nazwy i ustalenia statutu Żłobka Gminnego w Wołczynie
Załączniki:
statut_zlobka.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 1

Numer: XII/12/2019, Z dnia: 20.08.2019

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Wołczyn
Załączniki:
zmiany_statutu_gminy.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 1

Numer: XII/12/2019, Z dnia: 20.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
Załączniki:
siec_szkol.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 2
 lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  z 20  prawy
Początek strony