Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: III/3/2018, Z dnia: 12.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
Załączniki:
GPRPAiN_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2018 , wersja 1
Numer: III/3/2018, Z dnia: 12.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2018 , wersja 1
Numer: III/3/2018, Z dnia: 12.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wołczyn na lata 2019-2023,
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2018 , wersja 1
Numer: III/3/2018, Z dnia: 12.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2018 , wersja 1
Numer: III/3/2018, Z dnia: 12.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024
Załączniki:
projekt_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2018 , wersja 1
Numer: II/2/2018, Z dnia: 27.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2018 , wersja 1
Numer: II/2/2018, Z dnia: 23.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2018 , wersja 1
Numer: II/2/2018, Z dnia: 23.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2018 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony