Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: XIII/13/2019, Z dnia: 23.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 23.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.09.2019 , wersja 2
Numer: XIX/19/2020, Z dnia: 17.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 17.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2020 , wersja 1
Numer: IV/4/2019, Z dnia: 15.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szum
Załączniki:
zmiany-stautu-szum.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2019 , wersja 1
Numer: IV/4/2019, Z dnia: 15.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bruny
Załączniki:
zmiany_statutu_bruny.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2019 , wersja 1
Numer: II/2/2018, Z dnia: 23.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2018 , wersja 1
Numer: XII/12/2019, Z dnia: 20.08.2019, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie określania zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
dieta_soltysi.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.08.2019 , wersja 1
Numer: VII/7/2019, Z dnia: 23.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta I gminy Wołczyn"
Załączniki:
zasluzony_dla_MiG.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2019 , wersja 1
Numer: XVI/16/2019, Z dnia: 09.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn w 2020 roku
Informacja wytworzona przez dnia 09.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.12.2019 , wersja 3
Numer: III/3/2018, Z dnia: 12.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2018 , wersja 1
Numer: XIII/13/2019, Z dnia: 16.09.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 16.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.09.2019 , wersja 1
Numer: XVII/17/2020, Z dnia: 15.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2020 , wersja 1
Numer: XXII/22/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania
Załączniki:
wotum.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2020 , wersja 1
Numer: XVII/17/2020, Z dnia: 15.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie zamiany nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.01.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/18/2020, Z dnia: 21.02.2020, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak - Fioncek dnia 21.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.02.2020 , wersja 1
Numer: VII/7/2019, Z dnia: 23.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
statut_OPS.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 14  prawy
Początek strony