za 2008 rok

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych w Gminie Wołczyn zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r.                o samorządzie gminnym. (j.t. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

Oświadczenia składane do dnia 30 kwietnia 2009 roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego

Jan Leszek Wiącek - Burmistrz Wołczyna

Bogusław Adaszyński - Z-ca Burmistrza

Beata Siwak - Sekretarz Gminy 

Katarzyna Szozda - Skarbnik Gminy

Andrzej Szajniuk - Komendant Straży Miejskiej

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Grażyna Majcherska

Tadeusz Olejnik

Andrzej Maliński

Mieczysław Tymrakiewicz

Jednoosobowe Spółki  z.o.o Gminy Wołczyn

Marek Mądrzycki - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Mariusz Pieńkowski - Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Alicja Wypych - Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Instytucje Kultury

Rafał Neugebauer - Wołczyński Ośrodek Kultury

Małgorzata Pieńkowska - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Jednostki Organizacyjne Gminy

Agnieszka Wilczek - Ośrodek Pomocy Społecznej

Ewa Pluta - Ośrodek Pomocy Społecznej

Ewa Włos - Gimnazjalno -Licealny Zespół Szkół w Wołczynie

Celina Zając - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołczynie

Witold Lachowicz - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie

Zbigniew Sławiński - Szkoła Podstawowa w Komorznie

Eulalia Domagała - Szkoła Podstawowa w Szymonkowie

Beata Krzyształowicz - Szkoła Podstawowa w Wąsicach

Małgorzata Łacina - Szkoła Podstawowa w Skałągach

Lesław Czernik - Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej

Krystyna Bajer - Publiczne Przedszkole w Wołczynie

 

Rada Miejska w Wołczynie

Waldemar Antkowiak

Ludwik Bogdanowicz

Jan Bar

Jan Bartosiński  korekta oświadczenia

Magdalena Osińska

Barbara Błaszczykiewicz

Stanisław Bury

Jerzy Frankiewicz

Zbigniew Kotwicki

Szczepan Mały

Krystyna Mazurczak

Ryszard Nowak

Grzegorz Redlicki

Bogusław Włos

Adam Zarych

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.06.2009
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.06.2009. Odsłon 2650, Wersja 12drukuj
Wersja : lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Początek strony