Zarządzenia Kierownika Urzędu 2017

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: OR.120.20.2017, Z dnia: 12.06.2017, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.
Załączniki:
zarz_20.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2017 , wersja 1
Numer: OR.0120.8.2017, Z dnia: 10.02.2017, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2017 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.02.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.02.2017 , wersja 1
Numer: OR.0120.2.2017, Z dnia: 02.01.2017, Zmieniana:  
W sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Wołczynie w zakresie ewidencji księgowej projektu "Przebudowa drogi gminnej nr 100404 w Szymonkowie - II etap.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.01.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.03.2017 , wersja 1
Numer: OR.0120.13.2017, Z dnia: 25.04.2017, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu dokonywania ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_13.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2017 , wersja 1
Numer: OR.0120.4.2017, Z dnia: 02.01.2017, Zmieniana:  
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zmiany_zarz_4_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.01.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.25.2017, Z dnia: 11.09.2017, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Udzielnie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy."
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.09.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.09.2017 , wersja 1
Numer: OR.0120.6.2017, Z dnia: 03.02.2017, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu.
Załączniki:
zarz_6.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.02.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.02.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.41.2017, Z dnia: 01.12.2017, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 01.12.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.12.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.35.2017, Z dnia: 06.11.2017, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
zarz_35.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.11.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.11.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.43.2017, Z dnia: 14.12.2017, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 15.12.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.12.2017 , wersja 1
Numer: OR.0120.12.2017, Z dnia: 25.04.2017, Zmieniana:  
W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_12.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2017 , wersja 1
Numer: OR.0120.1.2017, Z dnia: 02.01.2017, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w Gminie Wołczyn"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2017 , wersja 1
Numer: OR.0120.14.2017, Z dnia: 25.04.2017, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie oceny wniosków na dotacje celową z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewania proekologiczne udzielanych zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/198/2017 z dnia 31 marca 2017 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2017 , wersja 1
Numer: OR.0120.7.2017, Z dnia: 10.02.2017, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2017 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.02.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.02.2017 , wersja 1
Numer: OR.120.34.2017, Z dnia: 30.10.2017, Zmieniana:  
W sprawie zimowego utrzymania dróg
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.11.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.11.2017 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony