ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (wygasły...)

 Wołczyn, dnia 16.09.2014 r.

 

L.dz. 454/2014                                                                                                 

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na zadanie p.n.

„Docieplenie dachu Wołczyńskiego Ośrodka Kultury”

 

 

                Zawiadamiam, że dokonano wyboru oferty dla zadania pn. „Docieplenie dachu Wołczyńskiego Ośrodka Kultury". Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą w ramach ustalonego kryterium tj. firmie:


STALAX Piotr Stefaniszyn, 46-233 Biadacz, ul. Kluczborska 14

 

W postępowaniu złożono 4 oferty:

 

1.

RAM Sp. z o.o.

Ul. Żeromskiego 5/10,

45-053 Opole

132 506,69

2.

Czesława Przeździk

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

Biestrzykowice, ul. Główna 14c/3

46-112 Świerczów

76 367,92

 

OFERENT WYCOFAŁ SWOJĄ OFERTĘ

3.

AK INVESMENT

46-300 Brzeg, ul. Karlowicza 5/1

98 400,10

4.

STALAX Piotr Stefaniszyn

46-233 Biadacz, ul. Kluczborska 14

89 700,94

 

 

 

 

D Y R E K T O R

Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

 

mgr Rafał Neugebauer

 

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 16.09.2014
Opublikowana przez Rafał Neugebauer dnia 16.09.2014. Wygasa 07.10.2014. Odsłon 1678, Wersja 2
Początek strony