OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY (wygasły...)

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY 

Dyrektor Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

ogłasza nabór

 na wolne stanowisko instruktora środowiskowego.

 Informacje dotyczące stanowiska pracy: wymiar czasu pracy: cały etat 

miejsce pracy: Wołczyński Ośrodek Kultury, ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn. Wydział instruktorski i organizacji imprez.   Główne zadania/obowiązki:

 • Inicjowanie różnorodnych form kulturalnych działalności środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
 • Organizacja i współorganizacja imprez środowiskowych z uwzględnieniem potrzeb środowiska miejskiego jak i wiejskiego
 • Opracowywanie propozycji zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zajęć popołudniowych, ferii zimowych i letnich
 • Współpraca z organizacjami oraz grupami społecznymi w zakresie organizowania różnorodnych form pracy kulturalnej
 • Aktywne poszukiwanie nowych form działalności
 • Dbanie o wartości wychowawcze dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia do Domu Kultury
 • Pisanie wniosków o pozyskanie zewnętrznych środków pieniężnych na działalność
  kulturalną
  

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie – wyższe, ewentualnie w trakcie studiów
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera (obsługa pakietu Office, Corel)
 • Zdolności manualne i plastyczne niezbędne w działalności kulturalnej oraz merytorycznej z dziećmi i młodzieżą 
  

Wymagania dodatkowe:

 
 • samodzielność i zaangażowanie
 • komunikatywność
 • opanowanie w działaniu
 • chęć samokształcenia
 •  komunikatywność
 •  kreatywność
 • dyspozycyjność
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny, życiorys (CV).
 2. Dokumenty poświadczające wykształcenie.
 3. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko instruktora środowiskowego w Wołczyńskim Ośrodku Kultury”, osobiście w sekretariacie Wołczyńskiego Ośrodka Kultury (pokój nr 4 , I piętro) lub przesłać pocztą z podaniem adresu zwrotnego na adres: Wołczyński Ośrodek Kultury, ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn, w terminie do 15 marca 2011 r.  

 

DYREKTOR

Wołczyńskiego Ośrodka Kultury 

mgr Rafał Neugebauer


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 01.03.2011
Opublikowana przez Rafał Neugebauer dnia 01.03.2011. Wygasa 16.03.2011. Odsłon 1247, Wersja 1
Początek strony